Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Mexicaanse griep: wat mag uw werkgever eisen?

De cijfers worden steeds alarmerender: 12 tot 35 procent van de Belgen zal tegen het eind van de winter besmet zijn met de Mexicaanse griep. Heel wat bedrijven treffen dan ook maatregelen. Maar zijn die wel wettelijk?

(netto) – De media-aandacht verschuift meer en meer van de economische crisis naar de Mexicaanse griep. We krijgen alarmerende berichten over de snelle verspreiding van het virus. Het recentste bericht verwijst naar een waarschuwing van de Europese Commissie.

De EU vreest een toename van het aantal dodelijke slachtoffers. "De combinatie van de seizoensgriep in oktober-november met de huidige pandemie zal tot gevolg hebben dat het virus A (H1N1) zich sneller verspreidt en dat het aantal dodelijke slachtoffers toeneemt", zegt eurocommissaris voor Gezondheid Androulla Vassiliou.

Onzekerheid over de evolutie

"De pandemie verspreidt zich snel over de hele wereld. Tot nu werden in de EU 17.189 gevallen gediagnosticeerd, met 29 overlijdens in het Verenigd Koninkrijk en 4 in Spanje. Buiten de EU werden 149.364 gevallen gediagnosticeerd en vielen er 810 overlijdens te betreuren. Gelukkig blijft de sterftegraad relatief laag. Maar niemand weet hoe het virus in de nabije toekomst zal evolueren", zegt de commissaris.

"Vermijd neuspeuteren"

Heel wat bedrijven vrezen een hoge mate van absenteïsme tegen het begin van het nieuwe schooljaar en nemen alvast hun voorzorgen. Zo verspreidt BNP Paribas Fortis de volgende preventietips onder het personeel: "Vermijd elkaar te kussen of een hand te geven. Houd een veilige afstand van 1,5 m aan. Was uw handen regelmatig. Vermijd uw mond, neus of ogen aan te raken. Bijt niet op uw nagels en peuter niet in uw neus. Houd afstand van mensen die hoesten." Maar wat mag uw werkgever u wettelijk vragen? In een recente mededeling gaf SD Worx een antwoord op die vraag.

Juridische maatregelen

In het kader van de wet op de arbeidsovereenkomsten en de welzijnswet, moeten alle werkgevers bijzondere maatregelen treffen om de gevolgen van een grieppandemie zoveel mogelijk te beperken. Maar zij moeten ook een aantal juridische maatregelen respecteren om de continuïteit van hun bedrijf te garanderen. Een overzicht:

  • "Werkgevers kunnen van hun medewerkers geen doktersattest eisen om te bewijzen dat ze gezond zijn en geen Mexicaanse griep hebben." Ze mogen hun werknemers ook niet verplichten om naar de dokter te gaan of een medisch onderzoek te ondergaan.
  • "De werkgever kan van zijn werknemers eisen dat ze een aantal persoonlijke hygiënemaatregelen naleven en beschermingsmiddelen gebruiken. Daar hoort ook het gebruik van bijvoorbeeld mondmaskers bij."
  • "Werkgevers kunnen hun personeel niet verplichten zich te laten vaccineren."
  • Maar: "Werkgevers kunnen werknemers tijdelijk in andere lokalen of op een andere werkplek laten werken". Het woord ‘tijdelijk’ is hier erg belangrijk: deze maatregelen mogen in de mate van het mogelijke geen zware gevolgen hebben voor de werknemer wat betreft verplaatsingstijd of bereikbaarheid van de werkplek. Telewerk biedt dus in sommige gevallen een oplossing.
  • "Werkgevers kunnen zieke werknemers naar huis sturen." De werkgever moet wel aantonen dat de werknemer onbekwaam is om te werken.

Tot slot verduidelijkt SD Worx: "Al deze maatregelen hebben maar effect als de werkgever in overleg met de preventieadviseur en arbeidsgeneesheer de nodige preventiemaatregelen neemt. Deze maatregelen moeten ook tijdig en uitvoerig aan de medewerkers worden toegelicht."

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud