Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Niet alle verzekeringen zijn uw geld waard

Je hoopt dat je ze nooit nodig hebt. Maar als er iets gebeurt, ben je blij dat je ze hebt. Toch zijn niet alle verzekeringen uw geld waard. Als u een nichepolis afsluit, lees dan zeker de kleine lettertjes.
Advertentie
©Filip Ysenbaert

De ombudsman van de verzekeringssector zag het aantal vragen voor een tussenkomst vorig jaar met 6 procent toenemen tot 6.491, bleek deze week uit het jaarverslag. Niet alle vragen zijn gegrond - dat was het geval bij 1.535 dossiers - of gaan over een klacht. In 824 dossiers vroegen consumenten gewoon inlichtingen. De stijging met 6 procent is vooral toe te schrijven aan een grotere ontevredenheid over de uitvoering van een verzekeringscontract. De grootste bron van ergernis is de termijn waarin een schadegeval wordt geregeld. Vooral bij levens- en gezondheidsverzekeringen stelde ombudsman Laurent de Barsy een toename van de klachten vast. In de traditionele verzekeringstakken (auto en brand) waren er vorig jaar minder problemen.

Voor u een verzekering afsluit, denkt u best twee keer na of het sop de kool wel waard is. Een autoverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) is verplicht in België en ook een brandpolis en familiale verzekering zijn aan te raden. Maar dat geldt niet voor alle verzekeringen.

1. Bagageverzekering

Het is de schrik van elke reiziger: op de luchthaven is alle bagage van de band gerold, behalve de uwe. Geen prettig vooruitzicht om het tijdens (een deel van) uw vakantie zonder uw vertrouwde spullen te moeten stellen. Een bagageverzekering kan het leed verzachten: de polis komt tussen bij verlies, schade of diefstal van uw bagage.

Maar lees altijd goed de kleine lettertjes van de polisvoorwaarden. Zo komt u te weten wat en vooral wat niet verzekerd is. Het luik diefstal en beschadiging waarborgt de spullen die u meeneemt op reis, eventueel ook uw aankopen op reis. Maar vaak is de dekking van waardevolle voorwerpen als zonnebrillen, fototoestellen, camera’s, smartphones, juwelen, gsm’s, laptops en sportuitrusting (ski’s of een surfplank) behoorlijk ingeperkt of zelfs helemaal uitgesloten. Andere verzekeraars eisen dat u waardevolle spullen op voorhand meldt.

Bij diefstal komen veel verzekeraars alleen tussen als er sporen van braak zijn. Is er bijvoorbeeld geen geforceerd slot van de hotelkamer, dan betaalt de verzekering niets. Ook aan de diefstal uit een auto zijn voorwaarden gekoppeld: u bent alleen verzekerd als die tussen 6 en 22 uur gebeurt.

Gewoon verlies - door uw eigen vergetelheid - is niet gedekt, net als wanneer u uw spullen onbewaakt hebt achtergelaten. De verzekering komt in principe alleen tussen als uw bagage verloren gaat door toedoen van de vervoersmaatschappij. Komt uw bagage met vertraging aan? De meeste polissen hebben een budget voor de eerste noodzakelijke aankopen, tot bijvoorbeeld 250 euro.

En dan is er nog het bedrag van de schadevergoeding. Doorgaans is er een plafond per reis (bijvoorbeeld 1.250 euro per persoon) en zal slijtage of ouderdom verrekend worden. Vaak moeten de originele aankoopfacturen voorgelegd worden.

Weet dat uw bagage ook zonder aparte verzekering al voor een deel verzekerd is. U kunt aan de luchtvaartmaatschappij een compensatie vragen als uw bagage beschadigd of verloren raakt. Doorgaans betaalt die ook een vergoeding voor de eerste noodzakelijke aankopen bij een vertraagde bagage. En als u een waarborg voor diefstal hebt in de brandverzekering van uw huis, is diefstal in een vakantieverblijf of hotel meestal mee verzekerd, ook in het buitenland.

2. Smartphoneverzekering

Een leven zonder smartphone lijkt bijna ondenkbaar. Het is dus aanlokkelijk een extra verzekering tegen beschadiging of diefstal af te sluiten. Zeker als u aardig wat geld aan uw smartphone hebt gespendeerd.

Maar die verzekering levert vaak discussie op. De ombudsdienst verzekeringen kaartte in zijn jaarverslag van vorig jaar aan dat ze duur is en dat er bij schade of diefstal een hele resem uitsluitingsclausules zijn. Het kan bijvoorbeeld dat alleen diefstal door agressie of braak gedekt is. Ook schade aan toestellen is geregeld voer voor discussie. Cosmetische schade - zoals groeven en krassen die geen invloed hebben op het veilige gebruik of de functionaliteit - zijn niet altijd verzekerd.

De gsm-gebruiker lijkt die boodschap te hebben begrepen. Het jongste jaarverslag leert dat de vragen tot tussenkomst voor gsm-verzekeringen met 40 procent zijn afgenomen. ‘Waarschijnlijk is de consument nu beter op de hoogte van deze contractuele beperkingen’, staat in het jaarverslag.

Als u een gsm-verzekering overweegt, is het belangrijk na te gaan of die beantwoordt aan uw behoeften. Waartegen wilt u verzekerd zijn: schade, diefstal, verlies, breuk, …? En vooral, staat de prijs in verhouding tot de aankoopprijs van uw toestel en de aangeboden dekking?

3. Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering biedt u de mogelijkheid u te verzekeren tegen begrafeniskosten, want die kunnen hoog oplopen. Gemiddeld komen ze al snel op 6.000 euro. Het principe is eenvoudig. U bepaalt zelf voor welk bedrag u zich wilt verzekeren en betaalt daarvoor een premie. Bij uw overlijden zal de verzekeraar het verzekerde bedrag uitkeren.

De overlijdensverzekering mag dus zeker niet gezien worden als een lucratieve belegging.

U kunt zelf beslissen hoe u de premie betaalt: eenmalig, jaarlijks of maandelijks. In de laatste twee gevallen kunt u ook beslissen hoelang u de premie wilt betalen. Bij een eenmalige betaling doet u - of doen uw nabestaanden - het meeste voordeel. Het bedrag dat u betaalt, ligt (veel) lager dan het verzekerde bedrag. Bij Dela bijvoorbeeld betaalt u als 45-jarige een eenmalige premie van 4.249 euro om u voor 6.000 euro te verzekeren.

Het voordeel wordt veel kleiner als u voor maandelijkse betalingen of een lange afbetalingstermijn kiest. In sommige gevallen zult u dan zelfs meer betaald hebben dan uw nabestaanden uitgekeerd krijgen. Bij Dela betaalt u voor een verzekerd bedrag van 6.000 euro maandelijks 21,24 euro als u afbetaalt op 25 jaar. Dat komt neer op 6.372 euro. Al is er één nuance: als u bijvoorbeeld al na 3 jaar overlijdt, dan hebt u door de maandelijkse betalingen maar een beperkte premie betaald. Bij een eenmalige premie betaalt u al meteen het volledige bedrag.

De overlijdensverzekering mag dus zeker niet gezien worden als een lucratieve belegging. Het is veeleer een manier om gemoedsrust te creëren, en er zeker van te zijn dat de kosten van uw begrafenis gedekt zijn. Dat kan handig zijn als u in onmin leeft met uw erfgenamen, of als die in onmin leven. De verzekering wordt het meest afgesloten door 50-plussers. Vaak hebben die voldoende spaargeld om de verzekering via een eenmalige premie te betalen. De meeste verzekeraars hebben wel een maximumleeftijd waarop u de verzekering kunt afsluiten.

4. Omniumverzekering

Het dilemma als u een nieuwe wagen koopt: moet u een dure omniumverzekering afsluiten of niet? Wie met de auto rijdt, is in ons land verplicht om een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA) af te sluiten. Die vergoedt de schade aan derden als u een ongeval met uw voertuig hebt. Maar de schade aan uw eigen voertuig is niet gedekt door een BA-polis. Daarvoor kunt u zich extra verzekeren, met een omniumverzekering bijvoorbeeld.

De omniumverzekering dekt de schade aan uw wagen, of u nu in fout bent of niet. Denk daarbij aan de eigen schade aan uw voertuig bij een aanrijding, maar ook aan de schade bij brand, diefstal, glasbreuk, natuurrampen of de aanrijding van dieren. Een mini-omnium heeft dezelfde waarborgen, maar komt niet tussen als u zelf schuldig bent aan de schade.

Door een omnium af te sluiten, beschermt u het kapitaal dat u in uw wagen investeerde. Als de omniumverzekering moet tussenkomen, bedraagt de schade aan het voertuig gemiddeld 1.700 euro, blijkt uit gegevens van sectorfederatie Assuralia.

Opteert u voor een omnium, sluit ze dan niet af voor een te lange periode. Doorgaans wordt aangeraden om ze te nemen zolang uw autolening loopt. Zo vermijdt u bij een schadegeval dat u een lening aflost voor een wagen die u in de prak hebt gereden. Hebt u geen lening, dan wordt aangeraden om zeker de eerste twee jaar een omnium te hebben, omdat dan de restwaarde van uw wagen nog hoog is.

Volgens Assuralia is 35 procent van de personenauto’s in België omnium verzekerd. 15 procent heeft een mini-omnium.

5. Huisdierverzekering

Volgens de wet is de eigenaar of bewaker van een dier verantwoordelijk voor de schade die dat dier veroorzaakt. Schade die uw huisdier aan derden toebrengt, wordt gedekt door de familiale verzekering. Die is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. ‘Zowat 10 procent van alle schadegevallen in de familiale verzekering slaat op schade door huisdieren’, weet Gerrit Feyaerts, de woordvoerder van AG Insurance. ‘Negen op de tien daarvan is schade door honden.’

Zowat 10 procent van alle schadegevallen in de familiale verzekering slaat op schade door huisdieren.
Gerrit Feyaerts
Woordvoerder van AG Insurance

Sommige verzekeraars hebben daarom een extra optie in de familiale verzekering. Zo heeft KBC een hondenverzekering met extra waarborgen. Andere maatschappijen bieden dan weer speciale dierengezondheidsverzekeringen (voor honden en katten) aan, die onder meer onverwachte dierenartskosten terugbetalen. ‘Die verzekeringen kunnen duur zijn en een heleboel uitzonderingen bevatten’, waarschuwt de consumentenorganisatie Test-Aankoop. Lees dus zeker de kleine lettertjes als u zo’n gezondheidspolis voor uw trouwe viervoeter overweegt. Vaak worden kosten maar tot een bepaald bedrag of percentage vergoed en worden aandoeningen waar het dier al aan lijdt bij het sluiten van de verzekering niet gedekt. Hou ook rekening met de franchise. Dat is het bedrag dat u sowieso zelf betaalt.

6. Rekeningverzekering

Een rekeningverzekering biedt dekking bij een ongeval. Ze is gekoppeld aan uw zicht- of spaarrekening. Sterft u door een ongeval, dan krijgen uw nabestaanden een bedrag uitgekeerd dat overeenkomt met het bedrag op de rekening. Er is altijd sprake van een minimum- en een maximumbedrag. Die bedragen verschillen van bank tot bank. Gemiddeld gaat het om minimaal 2.000 euro en maximaal 50.000 euro. Er gelden doorgaans wel uitsluitingen, zoals overlijden door alcoholintoxicatie of door overdreven snelheid. Bij sommige banken, zoals KBC, zal de verzekering ook uitkeren bij blijvende invaliditeit.

U betaalt, naargelang de bank, jaarlijks een bedrag tussen 4 en 6 euro. Dat lijkt verwaarloosbaar, maar dat betekent niet dat het een goed idee is. De statistische kans dat u overlijdt na een ongeval is bijzonder klein. Bovendien is de rekeningverzekering bij veel banken alleen gekoppeld aan de zichtrekening, waarop doorgaans de kleinste bedragen staan. U kunt de verzekering eenvoudig schrappen, tenzij ze inbegrepen is in het pack dat u bij uw bank hebt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud