Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Rampenfonds vergoedt maximaal één wagen per gezin

Het Rampenfonds zal wellicht tussenkomen voor de hagelschade aan voertuigen in het Pinksterweekend. Maar slechts de schade aan één gezinswagen wordt vergoed en dat binnen bepaalde grenzen.

Als de hagelbuien in het Pinksterweekend worden erkend als ramp kunnen alle eigenaars van beschadigde wagens een vergoeding vragen bij het Rampenfonds. Dat zou vooral goed nieuws zijn voor mensen die geen omniumverzekering hebben. Maar de schadevergoeding zal een stuk lager zijn dan voor wie zijn omniumverzekering kan aanspreken.

‘Het Rampenfonds vergoedt maar de schade aan één wagen in het gezin’, zegt Edwin Pierloz van het Rampenfonds. ‘Bovendien wordt de vergoeding beperkt in functie van het aantal personen in het gezin’.

Advertentie

Hoe berekent het Rampenfonds de vergoeding? Een provinciale expert raamt eerst de normale herstelkosten. Daarbij zal rekening gehouden worden met de leeftijd van de wagen. Als de geraamde herstelkost hoger is dan 250 euro, dan wordt een herstelvergoeding berekend per schijven. Voor elke schijf is er een maximale vergoeding.

Er wordt altijd een vrijstelling van 250 euro in mindering van de schadevergoeding gebracht. Heeft u al een tussenkomst gekregen van uw verzekeraar? Drie vierden van de tussenkomst van uw verzekeraar wordt in mindering gebracht.

Bovenop de berekende schadevergoeding kunt u nog een vergoeding krijgen voor de kosten die u maakte om de schade te beperken en het ereloon van een deskundige die de schade raamde.

‘De berekende schadevergoeding wordt geplafonneerd in functie van het aantal pk van de wagen en het aantal personen in het gezin. Daarbij worden ook de kinderen geteld’, zegt Pierloz. Voor zover de wagen niet total loss is, krijgt een gezin met 2 personen een maximale vergoeding van 4.250 euro, voor 3 of 4 personen is dat tot 5.000 euro en vanaf 5 personen maximaal 6.250 euro.

Aanvraag indienen

Het is nuttig om uw schade al te melden in uw gemeente. Zo zijn er in Sint-Niklaas al 7.200 schademeldingen. Maar om een aanvraag in te dienen bij het Rampenfonds is het nog te vroeg. Dat kan pas vanaf de dag dat het Koninklijk Besluit dat de ramp officieel erkent in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. U heeft dan de tijd tot de laatste dag van de derde maand die volgt.

‘Slachtoffers doen er goed aan hun dossier goed voor te bereiden. Zeker wie zijn auto nu al laat herstellen, zal later aan de expert de schade moeten kunnen bewijzen’, zegt Pierloz. ‘Dat kan aan de hand van foto’s of een gedetailleerd bestek van de garagist.’

U moet een aanvraag voor een vergoeding door het Rampenfons sturen naar de gouverneur van de provincie waar u de schade hebt geleden. Een Gentenaar die vorig weekend in Antwerpen geparkeerd stond en daar zijn auto werd beschadigd door de hagel, zal een aanvraag moeten indienen bij de Gouverneur van Antwerpen.

U moet de officiële formulieren gebruiken. Die kunt u krijgen ofwel bij het gemeentebestuur, bij de Provinciegouverneur ofwel op www.rampen.be. Omdat het niet altijd gemakkelijk is om de formulieren volledig en correct in te vullen en om alle nuttige bewijsstukken te verzamelen, zullen de de ambtenaren van de provincie- en gemeentebesturen u zoveel mogelijk helpen.

In uw aanvraag moet u een gedetailleerde beschrijving van de schade, alsook een raming ervan, geven. De schade die niet in uw eerste aanvraag tot schadevergoeding staat vermeld, zal niet vergoed worden. Ook al signaleert u deze schade aan de provinciale expert bij zijn bezoek ter plaatse.

Die gedetailleerde beschrijving en raming mag u zelf opstellen, maar u kunt ook een beroep doen op een deskundige. Het ereloon kan later gedeeltelijk terugbetaald worden, afhankelijk van de omvang van de schade en op voorwaarde dat het in een afzonderlijke nota wordt berekend en bij de aanvraag wordt gevoegd.

Effectief herstellen 

De herstelvergoeding wordt maar uitbetaald in de mate dat uw beschadigde wagen is hersteld. Als tegemoetkoming wordt onmiddellijk 60 procent van de vergoeding uitbetaald. Om de resterende 40 procent te krijgen, moet u eerst bewijzen dat het reeds uitbetaalde deel effectief is gebruikt voor de herstelling. Pas daarna kan het saldo van 40 procent betaald worden. Hiervoor heeft u 3 jaar de tijd nadat u het vergoedingsbesluit hebt ontvangen.

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.