Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Rechtsbijstandsverzekering komt ook tussen bij bemiddeling

'De rechtsbijstandsverzekeraars lossen driekwart van de geschillen minnelijk op', zegt Marnik Vanhaverbeke, de gedelegeerd bestuurder van de rechtsbijstandsverzekeraar LAR, een onderdeel van Axa. 'Omgerekend naar het aantal werkdagen komt dat neer op ruim 1.000 geschillen die elke dag buiten de rechtbanken worden opgelost'. Bent u verzekerd, dan worden ook de kosten van een bemiddeling, een alternatieve vorm van conflictoplossing, door de verzekeraar terugbetaald.
De minister van Justitie, Koen Geens ( CD&V), wil bemiddeling promoten om de toevloed aan zaken bij de rechtbanken te beperken. ©Photo News

LAR, een rechtsbijstandsverzekeraar die deel uitmaakt van de AXA-groep, heeft de beleidsverklaring van de minister van Justitie, Koen Geens (CD&V) aandachtig gelezen. In die beleidsverklaring staat dat Geens de rechtsbijstandsverzekering wil promoten.

Tegelijkertijd wil de minister van Justitie de rechtbanken ontzien door maximaal in te zetten op alternatieve vormen van geschillenbeslechting zoals bemiddeling. 'De beslechting van een zaak voor de rechtbanken zou de ultieme remedie moeten zijn. Procedures waarbij een minnelijke oplossing wordt gezocht en de inzet van het gerecht wordt vermeden, zullen bevoordeeld worden', luidt het in de beleidsverklaring van Geens.

Volgens Marnik Vanhaverbeke, de gedelegeerd bestuurder van LAR, kunnen de rechtsbijstandsverzekeraars daarin een belangrijke rol vervullen. 'Elke jaar behandelt de sector in België 350.000 geschillen. Daarvan wordt driekwart in der minne opgelost. Als je dat vertaalt naar het aantal werkdagen, lossen de verzekeraars elke dag 800 tot 1.000 geschillen buiten de rechtbanken, op.'

Bemiddeling

Vanhaverbeke is een grote voorstander van bemiddeling als vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Toch heeft 75 procent van de bevolking nog nooit van bemiddeling gehoord. Dat blijkt uit een een onderzoek dat LAR tussen 7 en 20 november liet uitvoeren bij een representatief staal van 1.000 respondenten in alle leeftijdscategorieëen en gespreid over alle Belgische provincies.

Bij een bemiddeling proberen de partijen, onder de begeleiding van een bemiddelaar, tot een oplossing te komen waarin ze zich alle kunnen vinden. Er wordt geen beslissing 'van bovenaf' opgelegd door een rechter. Bemiddeling is vaak ook een goed alternatief voor gerechtelijke procedures die te lang aanslepen. 'Je komt veel sneller tot een akkoord dat bovendien door alle partijen wordt gedragen ook', zegt Vanhaverbeke.

De topman stelt echter vast dat de doorsnee Belgische consument niet weet dat de rechtsbijstandsverzekeraars ook de kosten dragen als de partijen willen bemiddelen.

De verzekeraars zijn er ook zelf mee gebaat als de verzekerden kiezen voor die alternatieve vorm van geschillenbeslechting. Vanhaverbeke raamt de kostprijs van een advocaat op gemiddeld zo'n 125 euro per uur, zonder btw en zonder kosten. Als een gerechtelijke procedure jaren aansleept, tikt dat aardig aan. Bemiddeling is, vooral door de kortere duur van het onderhandelingsproces, ook voor de verzekeraars een goedkoper alternatief. Volgens Vanhaverbeke kost bemiddeling gemiddeld maar eenvijfde van een gerechtelijke procedure. Vanhaverbeke: '75 procent van de uitgaven van de rechtsbijstandsverzekeraars gaat nu naar advocaten. De sector betaalt hen elk jaar zo'n 120 miljoen euro aan erelonen uit.'

Het staat de verzekerde altijd vrij om te beslissen hoe hij het conflict wil behandelen. Geeft hij toch de voorkeur aan een procedure voor de rechtbanken, dan moet de verzekeraar dat eerbiedigen. Hetzelfde geldt voor de keuze van de advocaat. Het is aan de verzekerde om te kiezen wie als zijn raadsman moet optreden.De verzekeraar mag die niet opdringen.

Globale rechtsbijstandsverzekering

Vanhaverbeke schat dat nu amper 10 procent van de bevolking een rechtsbijstandsverzekering heeft. 'En wie er één heeft, geniet meestal alleen een basisdekking via de familiale of de autopolis. In dat geval komt de rechtsbijstandsverzekering alleen tussen bij ongevallen'. Als u bijvoorbeeld van de fiets valt door een loslopende hond, dan zal de rechtsbijstandsverzekering die gekoppeld is aan uw familiale ervoor zorgen dat u een schadevergoeding ontvangt voor de opgelopen verwondingen en de schade aan uw fiets. Maar een groot aantal andere schadegevallen zijn dan niet gedekt.

U kunt ook een aparte of een globale rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Zo'n contract dekt veel meer schadegevallen, zoals problemen met de werkgever, consumentengeschillen, discussies met de belastingadministratie of geschillen met de overheid.

Zo'n globale verzekering is niet kosteloos. 'De premie komt op zo'n 300 tot 350 euro per jaar voor het hele gezin', stelt Vanhaverbeke. Bovendien zijn echtscheidingen en grote bouwgeschilen meestal niet gedekt, tenzij u bereid bent om daarvoor een fors hogere premie te betalen.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud