Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Top 6 overbodige verzekeringen

Uw woning verzekeren tegen brand is erg zinvol. Uw bestuurdersaansprakelijkheid indekken voor als u met de wagen een ongeluk zou veroorzaken is uiteraard ook goed. Maar andere verzekeringen zijn minder nuttig.

(netto) – Met een verzekering dekt u zich in tegen een bepaald risico. Als dat risico zich voordoet, keert de verzekering een bedrag uit dat uw schade moet dekken. Voor de meeste verzekeringen geldt dat u uiteraard liever heeft dat het verzekerde risico zich niet voordoet, maar dat u de premie toch trouw en misschien zelfs met plezier betaalt. Denk maar aan uw brandverzekering. Of een annulatieverzekering.

Maar er zijn ook verzekeringen waarvan u zich de vraag kan stellen of ze uberhäupt wel nuttig zijn. Bij volgende verzekeringen is de kans groot dat u ‘neen’ zult antwoorden.

1. De rekeningverzekering

Toegegeven, ze kost slechts enkele euro’s per jaar, maar de kans is even beperkt dat u deze verzekering zal kunnen benutten. Een rekeningverzekering is een verzekering gekoppeld aan uw zichtrekening, maar soms ook aan uw spaar- of termijnrekening. Als u zou sterven door de gevolgen van een ongeval, dan keert die verzekering u een bepaald bedrag uit. De omvang van dat bedrag verschilt van bank tot bank. Meestal is dat het bedrag dat de dag voor uw ongeval op uw zichtrekening stond, al gelden er steeds minima en maxima. Vaak geldt er ook een verhoging per kind ten laste. Omdat het gaat om beperkte bedragen en omdat de definitie van het woord ‘ongeval’ heel eng geïnterpreteerd wordt, is dit soort verzekeringen zeker geen must. Bovendien zijn uw nabestaanden niet altijd op de hoogte van deze dekking, zodat zij niet de nodige formaliteiten doorlopen om er recht op te hebben.

2. Verzekering tegen werkloosheid voor uw consumentenkrediet

Een verzekering gewaarborgd inkomen, die u een vergoeding uitbetaalt als u werkloos zou worden, is natuurlijk nuttig. Een verzekering Gewaarborgd Wonen, gekoppeld aan uw woonkrediet die uw maandelijkse aflossing overneemt als u ontslagen zou worden, daar valt ook nog heel veel voor te zeggen. Lenen voor een eigen huis is immers ‘slim lenen’. Het is een investering in uw toekomst.

Maar een verzekering afsluiten zodat u uw consumentenkrediet kunt blijven afbetalen als u werkloos zou worden, dat is toch een ander paar mouwen. Het is gewoonweg niet slim om te lenen voor dat salon of die vakantie. Dergelijke consumptie-uitgaven zou u pas mogen doen als u er voldoende spaargeld voor heeft. Dat BNP Paribas Fortis, de grootste bank-verzekeraar van het land, nu zo'n verzekering lanceert, is dan ook opmerkelijk. Zeker als men weet dat de grootbanken hun gedeukte imago sinds het uitbarsten van de kredietcrisis trachten op te poetsen en zich steeds uitdrukkelijker profileren met ‘verantwoord bankieren’ en de mond vol hebben van ‘financiële vorming’ van de cliënten.

3. De verlengde garantie

Wie een elektrisch toestel koopt, krijgt vaak de vraag of hij of zij geïnteresseerd is in een verlengde garantie. Daardoor wordt de wettelijke garantie van 2 jaar verlengd tot 5 jaar. Het lijkt aantrekkelijk omdat elektrische toestellen laten herstellen vaak bijna zo duur is als een nieuw toestel kopen. Maar of zo’n verlengde garantie echt interessant is, hangt af van de prijs van de garantie en het toestel.

4. De bagageverzekering

Deze verzekering dekt u tegen diefstal met braak, gewone diefstal of beroving, beschadiging of vernieling van uw bagage en verdwijning en laattijdige aflevering van de bagage door een transportbedrijf. Het lijkt nuttig, maar heel wat voorwerpen die in uw bagage zaten, zullen meestal uitgesloten zijn van de dekking. Dat geldt zo goed als altijd voor zonnebrillen, juwelen, fototoestellen, surfplanken, ski’s, fietsen, enzovoort. Bovendien zult u meestal uw aankoopfactuur moeten kunnen voorleggen, wat niet altijd vanzelfsprekend is voor dat soort producten.

5. Een spaarverzekering voor uw kind

Het is wel een goed idee natuurlijk om van bij de geboorte systematisch een bepaald bedrag opzij te zetten voor uw nieuwe oogappel. Maar er bestaan rendabelere alternatieven dan de typische tak21-producten die heel wat banken promoten. Gezien de lange beleggingshorizon is een belegging in aandelen meer aangewezen. Maar wie dat risico liever niet neemt, kan zelfs met kasbons en termijnrekeningen vergelijkbare of misschien zelfs aantrekkelijkere rentes vastklikken dan het gewaarborgd rendement dat de meeste tak21-producten bieden. Banken wijzen er graag op dat de rente op die tak21 vrijgesteld is van roerende voorheffing als de looptijd langer is dan 8 jaar, maar verzwijgen dan wel weer de hoge instap- en uitstapkosten (5% per storting is geen uitzondering) die meestal aan dit soort producten verbonden zijn, zeker in vergelijking met de kosten verbonden aan een kasbon of een termijnrekening. Bovendien moet u op elke storting in een tak21 een taks van 1,1% betalen.

6. Een uitvaartverzekering

Deze verzekering dekt de kosten die verbonden zijn aan uw uitvaart. Het idee is wel lovend: al tijdens uw leven geld opzijzetten voor uw eigen begrafenis, zodat uw nabestaanden daar niet mee belast worden. Maar in de feiten kunt u inderdaad beter dat doen: zelf geld opzijzetten voor uw uitvaartplechtigheid. Vaak zult u dan meer geld bij elkaar gespaard hebben dan wat u zult uitgekeerd krijgen door de verzekeraar.

TIP: Betaal niet twee keer voor hetzelfde

Geen geld geven aan verzekeringen die niet nuttig zijn is een voor de hand liggende manier om uw budget niet nodeloos te verzwaren. Maar het heeft evenmin zin om voor één bepaald risico meerdere verzekeringen te hebben lopen. Er zal toch altijd slechts één verzekering tussenkomen als er zich een schadegeval voordoet. Neem dan ook al uw polissen onder de loep en ga na of u niet dubbel verzekerd bent. Wie weet, stoot u daarbij ook wel op eventuele lacunes in uw verzekeringen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud