Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Waarom een reisverzekering niet voor elke reis nuttig is

Een goede reisverzekering geeft veel mensen gemoedsrust tijdens hun vakantie. Maar in een aantal gevallen volstaan de verzekeringen die u al in huis heeft.
Advertentie
©rv

Die rots waar u afsprong, was net iets hoger dan gedacht en u breekt uw been. Of die steile haarspeldbochten vergden te veel van uw auto en daar staat u dan met een rokende motor aan de kant van de weg. Of u dan lelijk in de penarie zit, hangt voor een deel af van hoe goed u verzekerd bent. Bekijk met de vakantie in het vooruitzicht welke verzekeringen u al heeft en welke risico’s ze dekken. Soms volstaan die polissen, soms zult u een extra reisbijstandsverzekering nodig hebben.

Courante verzekeringen

Ziekteverzekering

Een ziekteverzekering heeft iedereen, want die is in België verplicht. In het lidgeld dat u uw ziekenfonds betaalt, is ook een verzekering voor medische bijstand in het buitenland inbegrepen. Als u in het buitenland medische verzorging nodig heeft, dan belt u de noodcentrale van Mutas. Dat is een gezamenlijk initiatief van de ziekenfondsen uit de verschillende zuilen en heette tot voor enkele jaren Eurocross. De bijstand die Mutas levert, gebeurt op basis van de voorwaarden van de aanvullende verzekering van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. Het aanbod van de ziekenfondsen ligt dicht bij elkaar, maar om te weten wat u exact kan verwachten, moet u uw ziekenfonds raadplegen.

U kunt een beroep doen op de diensten van Mutas in Europese landen, maar ook in heel wat andere landen in het Middellandse Zeegebied, zoals Turkije en Tunesië. De dienstverlening bestaat uit advies en begeleiding van een patiënt en zijn gezin ter plaatse en van de familie in België, contact en overleg met het ziekenhuis of de behandelende arts ter plaatse, en medische feedback bij de behandeling.

Daarnaast verstuurt de organisatie de nodige documenten en geeft ze een betalingswaarborg of een financieel voorschot als dat vereist is. Als het medisch verantwoord wordt geacht, zal Mutas ook een repatriëring organiseren voor het slachtoffer en één reisgenoot. Bij een overlijden wordt het stoffelijk overschot naar België overgebracht.

Hospitalisatieverzekering

Van een hospitalisatieverzekering mag u in het buitenland hetzelfde verwachten als in België. Zo’n verzekering vergoedt de medische kosten die de verplichte ziekteverzekering niet terugbetaalt. Onthoud wel dat in een hospitalisatieverzekering geen bijstand voor personen is voorzien. Alleen de kosten van de hospitalisatie en andere medische kosten worden terugbetaald.

Autoverzekering

Met uw verplichte autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid bent u niet alleen in België verzekerd maar ook in alle andere landen die op het verzekeringsattest - de groene kaart - staan. Voor die bijstand op reis hoeft u niet extra te betalen. De verzekering vergoedt de schade die u met uw auto toebrengt aan andere voertuigen en aan andere personen, inclusief uw medepassagiers. De schade die u zelf lijdt als bestuurder is niet door de verplichte BA-verzekering gedekt.

Vaak voorziet de BA-verzekering ook in onmiddellijke bijstand als u betrokken raakt bij een ongeval. Als het nodig is, zal uw auto ook worden getakeld. Maar om alle misverstanden te vermijden: die bijstand geldt alleen als er schade is door een ongeval. Voor gewone pechhulp als u een lekke band heeft of als u met een oververhitte motor aan de kant van de weg staat, kunt u geen beroep doen op uw BA-verzekering.

Brandverzekering

©BELGA

Met een brandverzekering die de inboedel van uw woning dekt, bent u verzekerd als u een deel van die inboedel mee op vakantie neemt. Stel dat uw vakantiewoning afbrandt of overstroomt en een koffer vol kleren het onheil niet overleeft, dan is dat verlies gedekt door uw brandverzekering.

Familiale verzekering

De familiale verzekering of de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt de schade die u of andere leden van het gezin aanbrengen aan andere personen, de zogenaamde derden. Die verzekering geldt niet alleen in België maar ook in het buitenland. De schade die u met uw petanquebal toebrengt aan die tuinverlichting die net in de weg stond, is dus gedekt.

Verzekering via kredietkaart

Ga zeker na welke verzekeringen aan uw kredietkaart verbonden zijn. In een aantal gevallen bent u verzekerd tegen reisongevallen. Weet wel dat de verzekering alleen geldt als u uw reis met de kredietkaart heeft betaald.

Reisverzekeringen

Met een reisverzekering kunt u zich verzekeren tegen een aantal risico’s die uw bestaande verzekeringen niet dekken. U kunt naargelang de formule meer of minder zaken verzekeren. We moeten een onderscheid maken tussen de bijstand aan personen, pechverhelping, een bagageverzekering en een annulatieverzekering.

Bijstand aan personen

Deze verzekering kan interessant zijn als u een reis naar de Verenigde Staten of Australië maakt, want u kunt er geen beroep doen op de hulpcentrale van Mutas. Zo regelt de bijstand aan personen de terugbetaling van medische kosten. De terugbetaalde bedragen kunnen verschillen afhankelijk van de verzekeraar en de gekozen formule.

Doorgaans bent u ook verzekerd voor de repatriëring van het slachtoffer van een ziekte of een ongeval en van de medereizigers. Bij een ziekenhuisopname of een overlijden van een verwante in België bent u verzekerd voor de kosten die een vervroegde terugkeer met zich meebrengt.

De verzekering kan ook een nuttige uitbreiding zijn op het aanbod van uw mutualiteit via Mutas. Stel dat u als koppel met twee kinderen op reis gaat en een van beide ouders wegens medische problemen moet worden gerepatrieerd. In dat geval volstaat de repatriëringsformule van Mutas niet, omdat er naast het slachtoffer maar één persoon mee kan. De bijstandsverzekering van een commerciële aanbieder zorgt ervoor dat iedereen van het gezelschap thuis geraakt.

Ruimere verzekeringsformules nemen voorts nog opsporings- en reddingskosten op zich. Ook een verlenging van het verblijf wordt in bepaalde formules gedekt. Zinvol als u ergens langer moet verblijven voor een medische behandeling of als u moet wachten op een auto die in reparatie is.

Bijstand voor voertuigen

Met deze verzekering wordt u geholpen als u een auto-ongeval hebt, maar ook bij autopech. Afhankelijk van de verzekeringsformule krijgt u ook een vervangwagen ter beschikking. Wees u er wel van bewust dat het om een bijstand en niet om een verzekering gaat. De herstellingen aan uw auto zult u zelf moeten betalen.

Bagageverzekering

Een bagageverzekering biedt u een compensatie voor een diefstal, vernieling, verlies of te late levering van uw reiskoffers door de luchtvaartmaatschappij. Op de vergoeding die u krijgt, valt geen eenduidig bedrag te plakken. Dat kan verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Bovendien voorziet niet elke reisverzekeraar in een dekking voor waardevolle voorwerpen zoals een gsm, laptop of digitale camera. Worden die wel gedekt, dan kunnen de verzekerde bedragen ervoor begrensd zijn.

Annulatieverzekering

Wilt u minstens een deel van uw geld recupereren als u een reis hebt geboekt en onverwacht niet kunt vertrekken, dan sluit u een annulatieverzekering af. Daarvan kunt u in verschillende gevallen gebruikmaken: een ziekte, het overlijden van een naaste, tweede zit, een ontslag, een nieuw arbeidscontract of aanzienlijke materiële schade aan uw woonplaats.

Reiscompensatie

Het kan gebeuren dat u onverwacht uw vakantie moet onderbreken. Met een reiscompensatie kunt u tot bepaalde bedragen uw hotelboekingen en geplande activiteiten terugbetaald krijgen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud