Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Waarom uw verzekeraar soms vraagt of u rookt

Wie een woonkrediet aangaat, zal van zijn bank ook de vraag krijgen om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Klaar voor de vragenlijst over uw rookgedrag en misschien zelfs het medisch onderzoek?
©Sarah Vanbelle

1. Waarvoor dient een schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is een soort levensverzekering die wordt afgesloten als u een hypothecaire lening aangaat. U voorkomt dat uw erfgenamen - uw partner of uw kinderen - de lening moeten blijven aflossen als u zou overlijden voor het krediet is terugbetaald. Met een schuldsaldoverzekering wordt het openstaande bedrag van de lening dan deels of volledig terugbetaald, afhankelijk van de formule die u koos (zie punt 4).

2. Is een schuldsaldoverzekering verplicht?

Neen, de verzekering is niet wettelijk verplicht, maar banken eisen doorgaans wel dat u zo’n polis afsluit als u een woonkrediet aangaat. Voor de bank is een schuldsaldoverzekering immers een belangrijke waarborg: als u sterft, krijgt zij het bedrag dat ze u toestopte (deels) terug.

3. Moet u uw hypothecaire lening en schuldsaldoverzekering bij dezelfde speler afsluiten?

Neen. Maar als u de verzekering afsluit bij de speler waar u ook uw lening aanging, krijgt u een korting op het rentetarief van uw krediet. Die korting verschilt van bank tot bank; meestal gaat het om enkele tientallen basispunten. Zo’n korting is mooi meegenomen, want hoe lager uw rentetarief, hoe minder u de bank op het einde van de rit betaald zal hebben.

Toch kan het de moeite lonen om uw schuldsaldoverzekering bij een andere speler af te sluiten. Dat geldt overigens ook voor uw brandverzekering. Ook daarvoor krijgt u doorgaans een korting op het rentetarief van uw krediet als u die bij dezelfde speler afsluit. Kiest u liever zelf uw verzekeraar, dan bent u de korting natuurlijk kwijt, en zal uw maandelijkse aflossing iets hoger liggen. Maar dan kan u de offertes van verschillende verzekeraars met elkaar vergelijken en het totaalplaatje afzetten tegen die iets hogere rente.

4. Moet u zich voor 100 procent van het kredietbedrag verzekeren?

Dat is niet verplicht, maar een verzekering voor 100 procent van het ontleende bedrag is natuurlijk ideaal. Op die manier wordt de lening volledig terugbetaald als u of uw partner zou overlijden.

U kunt er ook voor kiezen om u allebei voor de helft van het geleende kapitaal te laten verzekeren. Dan valt 50 procent van de schuld weg bij een overlijden, en moet de achterblijvende partner nog maar de helft van de lening aflossen. Of u kan kiezen voor een verzekering op maat en bijvoorbeeld een verdeling maken in functie van uw loon. Zo kan de best verdienende partner zich voor een hoger percentage laten verzekeren dan de minder verdienende.

Wat als ik single ben? Dan hangt het ervan af of u kinderen heeft. Is dat niet het geval, dan is een schuldsaldoverzekering niet per se nodig omdat de bank uw woning kan verkopen als u zou sterven. Wie wel kinderen heeft, doet er toch goed aan zich voor 100 procent te verzekeren.

5. Hoe wordt de prijs van een schuldsaldoverzekering bepaald?

Hoe hoog de verzekeringspremie is, hangt onder meer af van uw leeftijd, het te verzekeren kapitaal, de looptijd van de lening en de intrestvoet. Hoe ouder u bent, hoe duurder de verzekering wordt. Maar ook uw gezondheid speelt een rol (zie punt 7 en 8).

Het is het goedkoopst om de schuldsaldo- verzekering in één keer te betalen, maar dan moet u wel meteen enkele duizenden euro’s kunnen missen.

De uiteindelijke premie verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Er bestaan ook verschillende formules voor het betalen van de premie, en ook die beïnvloeden het financieel plaatje. U kunt de premie in één keer betalen of via een periodiek bedrag, bijvoorbeeld elk jaar, elk kwartaal, of elke maand en dat tijdens de volledige looptijd van de verzekering of gedurende twee derde van de looptijd. De goedkoopste optie is het bedrag in één keer ophoesten, maar dan moet u wel meteen enkele duizenden euro’s kunnen missen. Weet dat u ook een premietaks van 1,1 procent moet betalen.

Er zijn ook formules op de markt waarbij de premie evolueert in functie van het kapitaal dat u aflost. Die zijn iets goedkoper bij het begin van het contract, maar worden daarna duurder.

Vraag aan uw verzekeraar om de verschillende formules (en de kostprijs ervan) voor u op een rij te zetten, zodat u het verschil in prijs kan zien over de totale looptijd van het krediet, en daarop uw beslissing kan baseren.

Voorbeeld

Frederik (35) en Melissa (33), allebei niet-rokers, lenen 175.000 euro voor de aankoop van een woning. Ze sluiten een hypothecaire lening af voor 20 jaar, tegen een vast tarief van 1,70 procent, en laten zich allebei voor 100 procent verzekeren.

AG Insurance (bedragen zijn louter indicatief en afhankelijk van medische aanvaarding)

FrederikMelissa
Eenmalige premie3.434 euro2.979 euro
Jaarlijkse premie

321 euro

gedurende 13 jaar

280 euro

gedurende 13 jaar

Crelan (bedragen zonder dat medische risico’s gekend zijn)

FrederikMelissa
Eenmalige premie3.138,60 euro2.711,71 euro
Jaarlijkse premie

204,33 euro

maximaal 18 jaar

185,08 euro

maximaal 17 jaar

Cardif (bedragen zijn louter indicatief en afhankelijk van medische aanvaarding)

FrederikMelissa
Eenmalige premie2.368,89 euro2.043,23 euro
Jaarlijkse premie

232,56 euro

gedurende 13 jaar

202,86 euro

gedurende 13 jaar

6. Kan de verzekeringspremie worden herzien?

‘Als u een gegarandeerd tarief heeft, is een premieherziening totaal onmogelijk’, zegt Pierre De Smet Van Damme van schuldsaldospecialist Cardif, een onderdeel van de Franse groep BNP Paribas. ‘Een niet-gegarandeerd tarief mag in theorie herzien worden, maar dat kan alleen voor de hele portefeuille - en mits goedkeuring van de overheid - en niet voor één polis.’ Dat is dus anders dan bij een autoverzekering, waar de premie wel op individuele basis kan worden aangepast, als u bijvoorbeeld een brokkenpiloot zou zijn. ‘Maar in de praktijk is het risico dat zoiets gebeurt nagenoeg nul’, aldus De Smet Van Damme.

7. Waarom vraagt uw verzekeraar of u rookt?

Een verzekering is een soort kanscontract. In het geval van een schuldsaldoverzekering moet de verzekeraar inschatten hoe groot het risico is dat u of uw partner gedurende de looptijd van de lening overlijdt, en de verzekeringsmaatschappij dus moet betalen. Uw gezondheid speelt daarbij natuurlijk een rol. Vandaar de vraag of u al dan niet rookt.

Maar daar blijft het niet bij. U zult ook een aantal medische vragen moeten beantwoorden als u een schuldsaldoverzekering aanvraagt. Sommige verzekeraars werken meteen met een volledige medische vragenlijst, andere stellen een beperkte set vragen op en beslissen in functie van de antwoorden of het nodig is een volledige medische vragenlijst te laten invullen. Als de verzekeraar een verhoogd gezondheidsrisico vaststelt, kan hij bijkomende vragen stellen. In uitzonderlijke gevallen - in functie van de leeftijd van de kandidaat-verzekerde of bij zeer hoge bedragen - is het mogelijk dat de verzekeraar u vraagt een medisch onderzoek te ondergaan.

8. Wat als u niet helemaal eerlijk bent bij het invullen van de medische fiche?

Valse verklaringen kunnen ertoe leiden dat uw contract nietig wordt verklaard. Als u bijvoorbeeld zwaar ziek bent geweest, zal u dat moeten melden. Want het onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens kan er, in bepaalde omstandigheden, toe leiden dat de verzekeraar de polis opzegt.

Verzekeringsgids 2019

De kleine lettertjes van uw verzekering | Wat uw verzekeraar u niet altijd vertelt

→ 10 polissen doorgelicht

Bekijk hier de PDF van het magazine (19/10/2019)

In het verleden moest wie een ernstige ziekte, zoals kanker, had overleefd soms duizenden euro’s meer betalen voor een schuldsaldoverzekering. Want wie een hoger risico loopt om te overlijden voor de hypothecaire lening is afgelost, moet een bijpremie betalen. Een nieuwe wet biedt extra garanties voor wie al enige tijd genezen is van kanker. Voor contracten die afgesloten worden vanaf 1 februari 2020 mag uw kankerverleden na het verstrijken van een bepaalde termijn niet langer meetellen voor de berekening van het gezondheidsrisico. Concreet mag de verzekeraar er na tien jaar geen rekening meer mee houden.

9. Wat als de verzekeringsmaatschappij weigert een schuldsaldoverzekering voor u af te sluiten?

Dat is een worstcasescenario, maar wanneer een verzekeraar het (gezondheids)risico om u te verzekeren te hoog vindt, kunt u geweigerd worden. Als dat gebeurt, en de verzekering werd afgesloten met het oog op een woonkrediet voor uw gezinswoning, dan kan u naar het Opvolgingsbureau (voor de tarifering schuldsaldoverzekering) stappen voor een herbeoordeling van uw dossier, weet Wauthier Robyns van de sectorfederatie Assuralia.

10. Is een schuldsaldoverzekering raadzaam bij de aankoop van een tweede verblijf?

Dan is zo’n polis minder van belang. De hypothecaire lening voor dat tweede verblijf zal na uw overlijden nog altijd moeten worden terugbetaald. Maar een tweede woonst is geen gezinswoning. Als zo’n pand moet worden verkocht om de lening terug te betalen, zullen uw partner en eventuele kinderen nog altijd een dak boven hun hoofd hebben.

11. Is een schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar?

De premies voor een schuldsaldoverzekering kunnen in aanmerking komen voor een belastingvermindering. Maar denk twee keer na voor u dat doet.

Als u leent voor de aankoop van een gezinswoning in Vlaanderen, kunt u de premies voor uw schuldsaldoverzekering inbrengen onder de geïntegreerde woonbonus (of de wooncheque in Wallonië). Doorgaans is die fiscale korf evenwel al opgevuld met de kapitaalaflossingen en intresten van uw hypothecaire lening, legt Marianne Rooryck van Axa uit. Maar als u uw lening bijvoorbeeld afsloot op het einde van het jaar - en u dat jaar dus nog amper kapitaal en intresten terugbetaalde aan de bank - is dat niet het geval en kan u de premie(s) inbrengen om uw belastingvoordeel dat jaar te maximaliseren. Let op: de Vlaamse regering schaft de woonbonus vanaf 1 januari 2020 af.

Er is nog een tweede manier om uw schuldsaldoverzekering fiscaal in te brengen: onder het systeem van pensioensparen. Die korf (980 of 1.260 euro voor stortingen in 2019) staat los van de korf van de woonbonus of wooncheque. Maar dat kan alleen als u nog niet aan pensioensparen doet of als u het maximaal aftrekbare bedrag nog niet gestort hebt.

Het kan evenwel nadelig zijn om de premies voor een schuldsaldoverzekering fiscaal in te brengen. ‘Zodra één premie een fiscaal voordeel heeft genoten tijdens de looptijd van het contract, zal een eventuele latere uitkering aan uw nabestaanden belast worden’, legt Gerrit Feyaerts van verzekeraar AG Insurance uit. ‘De fiscale situatie van klanten dient dan ook steeds nauwlettend onderzocht te worden. Soms heeft de klant er alle baat bij om zijn schuldsaldoverzekering buiten de fiscaliteit te houden.’

12. Wat als u uw woonkrediet herfinanciert?

Dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel kan u de eerste schuldsaldoverzekering opzeggen en een nieuwe afsluiten, ofwel kan u de bestaande polis aanpassen. ‘De polis opzeggen is niet de beste oplossing’, meent De Smet Van Damme. ‘Het afkopen van een levensverzekering - waarbij de opgebouwde spaarpot vervroegd wordt terugbetaald - is vaak een dure aangelegenheid, wegens de kosten die verzekeraars daarvoor aanrekenen. Bovendien is een afkoopwaarde niet automatisch geregeld bij een schuldsaldocontract.’

Ook fiscaal kan het opzeggen van een schuldsaldoverzekering gevolgen hebben. Als u ervoor gekozen hebt om uw schuldsaldoverzekering fiscaal in te brengen voor een belastingvermindering, dan heeft u deels onterecht dat voordeel genoten en zal u op de terugbetaling zwaar belast worden: 33 procent plus gemeentetaks.

Vandaar dat in de meeste gevallen de bestaande polis wordt aangepast met de gegevens van de herfinanciering: het nieuw te verzekeren kapitaal, de nieuwe rentevoet, uw huidige leeftijd en eventueel de nieuwe looptijd (als u die ook zou hebben aangepast).

13. Wat als u uw krediet vervroegd aflost?

‘In functie van uw contractvoorwaarden zijn er verschillende scenario’s mogelijk’, zegt Robyns:

  • U laat de polis ongewijzigd voortlopen alsof het om een gewone overlijdensverzekering (zonder koppeling aan een woonkrediet) gaat. Bij een overlijden vóór de einddatum van het contract betaalt de verzekeraar het verzekerde bedrag niet uit aan de bank (omdat het krediet al is afgelost), maar aan uw nabestaanden (in overeenstemming met wat de ‘begunstigingsclausule’ bepaalt).
  • U kan de schuldsaldoverzekering afkopen.
  • De schuldsaldoverzekering neemt automatisch een einde als het krediet wegvalt.

14. Wat als u een heropname van uw woonkrediet doet?

Bij een heropname van een hypothecaire lening gaat u kapitaal dat u al terugbetaald heeft, opnieuw ontlenen. U gaat dus een bijkomend krediet aan boven op de bestaande lening. ‘Als de klant ook voor de nieuwe lening een overlijdensdekking wil, zal hij een nieuwe schuldsaldoverzekering moeten aangaan’, legt Hilde Junius, woordvoerster van BNP Paribas Fortis uit. De bestaande lening en schuldsaldoverzekering blijven intussen gewoon doorlopen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud