Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat met de hospitalisatieverzekering van uw werkgever bij pensioen?

Bijna 3,9 miljoen werknemers en hun familieleden hebben via hun werkgever een hospitalisatieverzekering. Gaat u met pensioen, dan hebt u vier mogelijkheden om verzekerd te blijven.
©shutterstock

Een hospitalisatieverzekering is geen overbodige luxe, zeker niet op latere leeftijd. Wie ouder is, heeft statistisch veel meer kans om in het ziekenhuis te belanden. En dus is het zeker voor die groep belangrijk om een hospitalisatieverzekering te hebben. Wie die verzekering altijd via de werkgever had, zit op pensioenleeftijd wel met een probleem. Want hoe kan de verzekering voortgezet worden?

1. Hospitalisatieverzekering van werkgever voortzetten op individuele basis

Het voordeel van die formule is dat u geen wachttijd hoeft te doorlopen en ook geen medische vragenlijst moet invullen. De verzekeringsmaatschappij kan u dus niet weigeren wegens uw hoge leeftijd of omdat uw gezondheidstoestand in de laatste jaren van uw beroepsloopbaan is verslechterd. Maar de premie die u zult moeten betalen, kan drie tot vier keer hoger liggen dan wat uw werkgever betaalde, omdat u al op leeftijd bent en omdat u niet meer in groep verzekerd bent. Bij DKV kan de premie oplopen van 25 tot bijna 100 euro per maand voor iemand van 65 jaar. Daarom is die keuze, vanuit financieel oogpunt, niet interessant. Daartegenover staat dat u zult kunnen rekenen op de vaak uitgebreide waarborgen die de werkgever voor u kon bedingen. De verzekeraar van de werkgever is alleszins verplicht om u gelijkwaardige - maar niet noodzakelijk identiek dezelfde - waarborgen te verstrekken: denk aan de kamerkeuze (individueel of niet), de terugbetaling van ambulante kosten of de vergoeding bij zware ziektes. Vindt u de premie voor een individuele voortzetting van de collectieve polis te duur, dan kunt u met de verzekeringsmaatschappij een hogere franchise (vrijstelling) bedingen of akkoord gaan met een beperking van de oorspronkelijke waarborgen. U beschikt over een termijn van maximaal 105 dagen, te rekenen vanaf uw pensionering, om te beslissen.

2. Individuele hospitalisatieverzekering afsluiten tijdens uw loopbaan

Om te vermijden dat u bij het bereiken van de pensioenleeftijd plots wordt geconfronteerd met een torenhoge premie voor een hospitalisatieverzekering, kunt u al tijdens uw loopbaan voor een individuele hospitalisatieverzekering sparen. Zo vermijdt u dat de premie op de dag van uw pensioen sterk de hoogte in gaat. Concreet moet u dan een wachtpolis afsluiten waarvoor u jaarlijks een premie betaalt. De premie wordt berekend op het ogenblik dat u de wachtpolis afsluit, niet op het tijdstip waarop u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en dat scheelt een slok op de borrel. Zo’n wachtpolis kunt u onder meer afsluiten bij DKV, AG Insurance, Amma en Ethias. Ook hier hoeft u geen wachttijd in acht te nemen of een medische vragenlijst in te vullen (zie voorbeeld hieronder).

©rv doc

3. Wachtpolis afsluiten bij een ziekenfonds

Ook OZ (Onafhankelijke Ziekenfondsen) biedt een wachtpolis aan: Hospitalia Continuïteit. U betaalt elke maand een bijdrage die afhankelijk is van de leeftijd waarop u instapt. Bent u tussen 35 en 39 jaar, dan bedraagt het tarief 5,18 euro per maand. Bent u tussen 50 en 54 jaar oud, dan loopt het tarief op tot 7,17 euro per maand. Als u met pensioen gaat en geen aanspraak meer kunt maken op de groepsverzekering van uw werkgever, hebt u toch nog een hospitalisatieverzekering. Ook hier moet u niet eerst een medische vragenlijst invullen of een wachttijd naleven. Gaat u op uw 62ste met vervroegd pen - sioen, dan betaalt u voor de hospitalisatieverzekering bij OZ een maandelijkse bijdrage van 35,97 euro in plaats van 61,15 euro voor het afsluiten van zo’n polis op uw 62ste.

4. Hospitalisatieverzekering afsluiten bij een ziekenfonds vanaf uw 65ste

Sinds begin dit jaar stellen de Christelijke Mutualiteit en de Socialistische Mutualiteit hun hospitalisatieverzekering open voor alle Vlaamse 65-plussers, ook als die senioren daarvoor nergens waren aangesloten. Sinds april biedt ook de Liberale Mutualiteit die mogelijkheid aan. Bij de meeste verzekeraars gaat de deur onherroepelijk dicht voor wie op latere leeftijd nog wil aansluiten. De tarieven zijn goedkoper dan wanneer u zich wendt tot een privéverzekeraar zoals DKV of AG Insurance. Maar ga wel na welke waarborgen de ziekenfondsen precies geven. Kiest u voor een afzonderlijke kamer, dan betalen de privéverzekeraars tot 300 procent honorariasupplementen terug. De beste verzekeringen van de ziekenfondsen beperken hun bijdrage tot 100 à 200 procent. Voor het CM-Hospitaalplan betaalt u 25,33 euro per maand als u tussen 65 en 70 jaar oud bent. Vanaf 70 jaar betaalt u maandelijks 37,59 euro. De verzekering dekt een groot deel van de kosten bij ziekenhuisopname. Ze biedt ook een tegemoetkoming bij kosten die de ziekenhuisopname voorafgaan en erop aansluiten en bij ernstige ziekten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud