Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat met uw verzekeringen in 2013?

Ja, uw autoverzekering wordt duurder volgend jaar. En hetzelfde geldt voor uw familiale verzekering en uw brandverzekering. De auto dan maar inruilen voor een tank, en het huis voor een bunker? Neen, ondanks de premieverhogingen moet het mogelijk zijn om volgend jaar zelfs minder te betalen voor verzekeringen.
©istock

Besparen op uw verzekeringsuitgaven en toch uitstekend beschermd blijven? Het lijkt een verkooppraatje. En toch is het mogelijk. De twee Belgische marktleiders Axa en AG Insurance hebben in november premieverhogingen aangekondigd voor hun auto-, brand- en familiale verzekering. Andere verzekeraars zullen hun voorbeeld zeker volgen. Maar net die tariefstijgingen zouden voor u het signaal moeten zijn om met uw makelaar te praten.

Zo drukt u de premie van uw autoverzekering

De autoverzekering is de algemene term voor contracten zoals de verplichte burgerlijke aansprakelijkheid (BA), bescherming van het voertuig (‘full omnium’ of ‘miniomnium’), bescherming van personen, rechtsbijstand en hulpverlening. De totale premie is dus de som van een aantal individuele premies voor verschillende waarborgen.

Wilt u een lagere premie voor het luik burgerlijke aansprakelijkheid (BA)?

Weet dan dat u niet mag kiezen voor een minder uitgebreide dekking. De omvang ervan is immers bij wet bepaald. Het enige wat u kunt doen, is de premies van de diverse verzekeraars vergelijken. Enerzijds van verzekeraars die via een makelaar werken, anderzijds van rechtstreekse verzekeraars.

Wilt u een lagere premie voor het luik bescherming van het voertuig?

  1. Wordt uw wagen al een dagje ouder? Ga dan na of u nog altijd een omnium of miniomnium nodig hebt. Voor recente voertuigen bestaan er interessante alternatieven. Een verzekering ‘in aangenomen waarde’ voorziet bijvoorbeeld een vast afschrijvingspercentage bij totaal verlies. Naarmate dat percentage stijgt, wordt het interessanter om ‘in werkelijke waarde’ te verzekeren. Een contract dat in werkelijke waarde vergoedt, is goedkoper. Is uw wagen vijf jaar oud, laat dan uw contract aanpassen.
  2. Moet u uw auto nog wel ‘full omnium’ verzekeren? Als uw wagen niet meer van de jongste is, kan uw makelaar best aan de verzekeraar vragen welke waarde hij zal vergoeden bij totaal verlies. U zult dan merken dat het misschien niet veel zin meer heeft om uw omniumverzekering te behouden. Hetzelfde geldt voor de ‘miniomnium’. Die vergoedt brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en botsing met dieren. De dekking is dezelfde als die van de ‘full omnium’, maar dan zonder het luik ongevallen.
  3. Als u dat wenst, zal uw makelaar uw contract aanpassen. U moet zelfs geen rekening houden met de contractuele opzegtermijnen (3 maanden vooropzeg voor de jaarlijkse vervaldag).

Wilt u een lagere premie voor het luik bescherming van personen?

De BA-verzekering dekt automatisch alle inzittenden, met uitzondering van de bestuurder. Toch wensen sommigen de inzittenden van een voertuig te verzekeren via aan afzonderlijke polis. Ze doen dat wellicht omdat dergelijke vergoedingen gecumuleerd mogen worden. ‘Maar zo’n afzonderlijke verzekering blijft wel overlappen met de BA-verzekering. Het is dus beter om alleen voor de bestuurder een aparte verzekering af te sluiten. De bestuurder wordt dan voor zijn lichamelijke schade vergoed alsof hij een derde was. De totale vergoedingslimiet schommelt, afhankelijk van de verzekeraar, tussen 500.000 en 1.000.000 euro’, zegt makelaar Luc Vermeylen.

De jaarlijkse kostprijs van de bestuurdersformule schommelt, afhankelijk van de verzekeraar, tussen 60 en 200 euro. Wilt u uw premie verlagen, zeg dan de eventuele afzonderlijke verzekering voor inzittenden op. Bespreek dat wel eerst met uw makelaar.

Wilt u een lagere premie voor het luik rechtsbijstand?

Die verzekering is erg belangrijk bij geschillen (advocaat, gerechtskosten, deskundigen…). Houd er wel rekening mee dat goedkope contracten een pak minder uitgebreid zijn dan de duurdere varianten. Bij een gespecialiseerde verzekeraar kost een rechtsbijstandsverzekering ongeveer 85 euro. Is de dekking gekoppeld aan uw autoverzekering, dan betaalt u gemiddeld maar 65 euro voor de meest uitgebreide formules.

Wilt u een lagere premie voor het luik hulpverlening?

Vermijd dubbel gebruik met andere hulpverleningscontracten (via uw kredietkaart bijvoorbeeld). Weet ook dat wanneer een voertuig ouder is dan 10 jaar, de repatriëringskosten van het voertuig sterk beperkt of zelfs uitgesloten zijn.

Zo drukt u de premie van uw brand-, diefstal- woningverzekering

Vraag uw makelaar om een nieuwe berekening

Heel wat contracten werden lange tijd geleden afgesloten. Vroeger werd echter altijd verzekerd op basis van kapitalen. Tegenwoordig schatten de meeste verzekeraars de waarde van een woning aan de hand van andere systemen. En die zijn soms interessanter.

De premie wordt bijvoorbeeld door middel van een rooster berekend. Daarbij worden punten toegekend in functie van het aantal ruimtes, de oppervlakte enzovoort. ‘Die nieuwe systemen leiden vaak tot lagere premies dan die van de vroegere contracten op basis van kapitalen’, zegt Luc Vermeylen. ‘De gebouwen zijn bovendien beter verzekerd. Zo wordt altijd de wederopbouwwaarde gedekt en verdwijnt het risico van onderverzekering.’ Dat geldt zowel voor de verzekering van het gebouw als voor de verzekering van de inhoud.

Bespaar jaarlijks tot 490 euro op uw woningverzekering

Vraag uw verzekeraar om het meest recente evaluatiesysteem toe te passen. Dan bestaat de kans dat uw premie een pak lager uitvalt.

Voorbeeld

Een alleenstaande villa gebouwd in de jaren 70 in Vlaams-Brabant is sinds 2004 bij een grote verzekeraar verzekerd op basis van kapitalen. Aanvankelijk bedroeg de premie 1.000 euro, maar de voorbije jaren bleef ze maar stijgen: tot 1.380 euro in 2010, 1.500 euro in 2011 en liefst 1.790 euro in 2012. Door het nieuwe rooster toe te passen, met behoud van dezelfde verzekeringswaarborgen, daalt de premie nu tot 1.300 euro.

In sommige gevallen kan de nieuwe berekening echter ook tot een hogere premie leiden. Dat komt dan omdat u vroeger onderverzekerd was. Bij rampspoed zou u dus niet volledig vergoed zijn geweest. Door de verzekerde waarde van uw contract te laten herzien, zult u dus ofwel geld besparen, ofwel beter verzekerd zijn.

Controleer uw dekking natuurrampen

De verzekeringspremie bevat ook de premie voor natuurrampen. Die wordt bepaald door de plaats waar u woont. Sommige straten worden als overstromingsgebied beschouwd omdat een stuk ervan op het niveau van een waterloop ligt. Maar misschien helt de straat wel af en ligt uw huis bovenaan. Vraag dus aan uw makelaar welk tarief voor natuurrampen hij hanteert. Hij kijkt dan voor u na of het toegepaste tarief strookt met de werkelijke ligging van uw huis.

Neem uw BA Privéleven (uw ‘familiale’) op in uw brandverzekering

Afhankelijk van de verzekeraar levert dat een besparing op van 15 euro per jaar.

Of verander van verzekeraar

U kunt tot slot ook altijd uw licht opsteken bij de concurrentie.

Een voorbeeld. Voor een alleenstaande villa van nauwelijks vier jaar oud moest de eigenaar een premie van 710 euro betalen in 2009, 750 euro in 2010, 808 euro in 2011 en zelfs 1.040 euro in 2012. Door van verzekeraar te veranderen heeft de makelaar de premie kunnen terugbrengen tot 760 euro, en dat voor identieke waarborgen.

Hoe zegt u een verzekeringscontract op?

Hou wel rekening met de opzegtermijnen van een verzekeringscontract niet-leven. Zulke contracten zijn jaarlijks opzegbaar, op voorwaarde dat u 3 maanden voor de vervaldag aangetekend opzegt. Maar ook als de verzekeraar zijn tarief verhoogt, hebt u het recht het contract op te zeggen binnen de maand die volgt op de bekendmaking van de tariefverhoging. Hier vindt u een modelbrief om een verzekeringscontract op te zeggen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud