Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wie is aansprakelijk bij een valpartij?

Met dit sneeuw- en ijsweer bent u verplicht het trottoir voor uw deur schoon te maken. In de meeste gemeenten bestaat daar een politiereglement over. Als u uw stoep niet schoonveegt, riskeert u een boete tot 250 euro. Als iemand valt door uw glad trottoir, moet uw verzekering daarvoor opdraaien.
Advertentie
©BELGA

(netto) - In het politiereglement van de gemeentes staat dat bewoners hun trottoir moeten onderhouden en de doorgang vergemakkelijken. Dat betekent dat bewoners ervoor moeten zorgen dat hun trottoir sneeuw- en ijsvrij blijft op het moment dat het glad is, zodat de kans op ongevallen verkleint. Indien nodig moet u ook het nodige dooizout strooien. Op die manier bespaart u zichzelf heel wat ellende en maakt u de weg van de voorbijgangers veiliger.

Wie zijn stoep niet veilig maakt bij sneeuw of ijzelvorming, schendt de regels van de gemeente. In sommige gemeentes riskeert u een boete van 250 euro. Uw voetpad mag niet glad liggen tussen zonsopgang en 20 uur.

Hoe en wie?

Sneeuw die u van uw trottoir verwijdert, moet u aan de rand van het trottoir opeenstapelen, niet in de straatgoot. Want zo kan het dooiwater nog gemakkelijk wegvloeien. Gooi nooit de sneeuw van het voetpad op de rijweg, dan wordt het nog gevaarlijker voor fietsers… De plaatsen waar u sneeuw of ijs verwijderd hebt, kan u bestrooien met zand of zaagsel. Om het ijs te laten smelten kan u dooizout gebruiken.

In gebouwen met meerdere appartementen staan de bewoners van de gelijkvloerse verdieping in voor de veiligheid van het trottoir. Is die verdieping niet bewoond, dan is die taak weggelegd voor de bewoners van de hogere verdieping. Is er een huisbewaarder voor het gebouw aangesteld, dan is hij verantwoordelijk. Bij onbewoonde gebouwen en niet-bebouwde percelen is het de taak van de eigenaars. Bij vriesweer mag u geen water of andere stoffen die kunnen aanvriezen, op de openbare weg gieten. Ook glijbanen maken is verboden.

Als uw postbode valt….

Stel: uw postbode glijdt uit op uw trottoir dat u nog niet sneeuwvrij heeft gemaakt, en is gewond. Bent u dan verantwoordelijk voor die valpartij? Jazeker. De bewijslast ligt wel bij het slachtoffer. Eerst zal de arbeidsongevallenverzekering van de Post tussenbeide komen. “Maar uw aansprakelijkheidsverzekering zal die bijdrage moeten terugstorten”, zegt Wauthier Robyns, woordvoerder van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemers.

Welke verzekering?

Gaat u onderuit op de gladde parking van een grootwarenhuis of op het trottoir voor een winkel, dan is het de aansprakelijkheidsverzekering van die winkel die financieel tussenkomt. In andere gevallen kan het slachtoffer (indien hij die verzekering bezit) in de eerste plaats zijn individuele ongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering, arbeidsongevallenverzekering (van openbaar bestuur) of school- of jeugdverenigingenverzekering (chiro, scouts,…) aanspreken. “Was u op weg naar uw werk toen u uitgleed, dan wordt u vergoed door uw arbeidsongevallenverzekering”, zegt Wauthier Robyns. De familiale verzekering van de bewoner of instelling zal de schade moeten vergoeden.

Bewijslast

De bewijslast ligt bij het slachtoffer. Hij moet kunnen aantonen dat hij gevallen is doordat de bewoner zijn stoep niet of onvoldoende sneeuwvrij heeft gemaakt. Ofwel moeten getuigen zijn verhaal ondersteunen, ofwel kan zijn lichamelijk letsel de valpartij bewijzen. Bij een incident op de openbare weg zal de politie de verklaringen bundelen en een proces-verbaal opmaken. Nadien kan men dat in der minne regelen of een rapport opmaken. "Uiteraard is een valpartij altijd voor interpretatie vatbaar", zegt Wauthier Robyns. "Het gedrag van beide partijen is hier belangrijk. De risico’s van de ene partij moeten dan afgewogen worden ten aanzien van het gedrag van de andere partij." Uiteraard is de redelijkheid hier belangrijk voor de rechtbanken. Was de voorbijganger aan het rennen om zijn bus te halen of was hij voorzichtig aan het wandelen?...

De gemeente is niet verplicht om overal te strooien. In de praktijk wordt eerst op de hoofd- en dan op de secundaire wegen gestrooid. Bij een ongeval op de baan moet u kunnen aantonen dat de strooidienst zijn werk niet goed genoeg heeft gedaan.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud