Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Zo houdt u uw hospitalisatieverzekering betaalbaar

Hoe uitgebreider de dekkingen, hoe duurder een hospitalisatieverzekering. Maar de duurste polis is niet noodzakelijk de beste voor u. Hoe kiest u de beste verzekering tegen een interessante prijs?
©Getty Images

Met een hospitalisatieverzekering kunt u zich beschermen tegen een hoge ziekenhuisfactuur na een ongeval, ziekte of zwangerschap. Die verzekeringen worden elk jaar wat duurder. Soms worden ook de voorwaarden aangescherpt.

Zo besliste DKV begin dit jaar in de polis Hospi Select de volledige terugbetaling in eenpersoonskamers in 33 ziekenhuizen te schrappen. Die verzekering werkt met partnerziekenhuizen. Alleen wie zich in zo’n ziekenhuis laat verzorgen, krijgt de ereloon- en kamersupplementen in een eenpersoonskamer volledig terugbetaald. Wie voor een ander ziekenhuis kiest, moet 20 procent uit eigen zak betalen.

Wie privé een hospitalisatieverzekering wil afsluiten, kan terecht bij een klassieke verzekeraar of zijn ziekenfonds. ‘De hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen bieden vaak een minder uitgebreide dekking dan die van de verzekeraars, maar de premies zijn navenant’, zegt Danielle Van Landeghem van DPS Verzekeringen.

De duurste polis is niet altijd de beste voor u, zegt Laurent de Barsy, ombudsman voor de verzekeringen. ‘Het is niet omdat een hospitalisatieverzekering duur is, dat ze aansluit op uw behoeften. Ga altijd na wat de uitsluitingen, de vrijstelling en de wachttijden zijn. Een wettelijk kader van welke dekkingen een polis moet bieden, is er niet. De producten zijn heel verschillend.’ Welke keuzes kunnen de prijs van een polis drukken?

1. Maak de afweging of u een eenpersoonskamer wilt

Wilt u in een eenpersoonskamer verzorgd worden? Het antwoord op die vraag heeft een grote impact op uw ziekenhuisfactuur. In eenpersoonskamers mogen supplementen worden gevraagd boven op het normale honorarium, tenzij bij een opname op intensieve zorg of de spoedgevallendienst of als voor uw gezondheidstoestand een eenpersoonskamer noodzakelijk is. Een 100 procent ereloonsupplement betekent een verdubbeling van het officiële tarief.

Die ereloonsupplementen stijgen jaar na jaar. ‘Het gemiddelde maximale ereloonsupplement is in 2020 opgelopen tot 179 procent. In Vlaanderen is dat gemiddeld 143 procent, in Wallonië 210 procent en in Brussel 270 procent’, zegt Jürgen Constandt, algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. ‘Van de 54 ziekenhuizen in Vlaanderen hanteren 11 - vaak universitaire ziekenhuizen - het maximum van 200 procent.’

Het gemiddelde maximale ereloon supplement is opgelopen tot 179 procent.

Jürgen Constandt
Algemeen directeur Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Ereloon- en kamersupplementen zijn verboden bij een opname in een twee- of meerpersoonskamer. Uit de jongste ziekenhuisbarometer van CM Gezondheidsfonds blijkt dat een ziekenhuisopname in een kamer van twee of meer personen gemiddeld zes keer minder kost dan in een eenpersoonskamer. In een eenpersoonskamer betaalt een patiënt gemiddeld 1.619 euro per opname uit eigen zak, voor een kamer voor twee of meer personen is dat 278 euro.

Of en in welke mate een hospitalisatieverzekering dat vergoedt, verschilt sterk. Dat heeft uiteraard een impact op de premie. Sommige polissen betalen de aangerekende ereloonsupplementen integraal terug, andere betalen bijvoorbeeld 50 of 80 procent terug in een aantal dure - vaak Brusselse - ziekenhuizen. Nog andere polissen beperken zich tot eenmaal, tweemaal of driemaal van wat de wettelijke ziekteverzekering terugbetaalt.

Een analoog verhaal voor de kamersupplementen, het bedrag dat extra wordt aangerekend voor het gebruik van een eenpersoonskamer. Het ziekenhuis mag vrij de hoogte bepalen. Er zijn niet alleen verschillen tussen ziekenhuizen, maar ook binnen eenzelfde ziekenhuis kan het kamersupplement naargelang de afdeling verschillen. Bij CM-leden bedroeg het hoogst gefactureerde kamersupplement 300 euro per dag in 2018.

Sommige verzekeraars voorzien in een onbeperkte terugbetaling van het kamersupplement, bij andere is er een beperking tot een bepaald bedrag per dag (vaak in de grootteorde van 50 euro per dag) of in functie van de RIZIV-bijdrage.

Het hoeft niet te verwonderen dat een hospitalisatieverzekering die tussenkomt in ereloon- en kamersupplementen een stuk duurder is dan een polis zonder die dekking. Een 30-jarige Antwerpenaar betaalt voor DKV Hospi Flexi (met terugbetaling van alle ereloon- en kamersupplementen in alle ziekenhuizen) 28,29 euro per maand, terwijl dat voor DKV Hospi Select (met de partnerziekenhuizen) 23,18 euro is.

AG Insurance beschouwt zo’n 10 procent van de ziekenhuizen als duur en beperkt de terugbetaling daar tot 50 procent in privékamers. ‘Klanten die toch een volledige dekking in de duurdere ziekenhuizen willen, kunnen die bekomen via een bijpremie. Die bedraagt bijvoorbeeld 5 procent om toegang te hebben tot alle universitaire ziekenhuizen over het hele land’, zegt woordvoerder Gerrit Feyaerts.

2. Een vrijstelling vertaalt zich in een lagere premie

Een vrijstelling is een deel van de ziekenhuisfactuur dat altijd te uwen laste is. ‘Om de premie te drukken raden we niet aan in de waarborgen te knippen, maar wel in een franchise te voorzien’, zegt Van Landeghem. Bij AG Care Hospitalisatie kunnen klanten kiezen voor een vrijstelling tussen 0 en 900 euro. Een 40-jarige die een contract zonder vrijstelling afsluit, betaalt 46,29 euro per maand, met een vrijstelling van 407,51 euro wordt dat 33,67 euro.

Andere verzekeraars werken altijd met een franchise, soms alleen in een eenpersoonskamer. De franchise kan ook afhangen van de ziekenhuiskeuze. Zo is er bij Hospitalia van de Onafhankelijke Ziekenfondsen een vrijstelling van 150 euro bij een verblijf in een eenpersoonskamer in een ziekenhuis dat ereloonsupplementen van meer dan 200 procent aanrekent.

3. Sluit op jonge leeftijd een polis af

‘Hoe jonger je een hospitalisatieverzekering bij een verzekeraar afsluit, hoe goedkoper die op termijn is. Je bouwt als het ware een spaarpot voor later op. Je wordt dan op je 65ste niet geconfronteerd met een heel hoge premie’, zegt Van Landeghem.

Hoe jonger u een hospitalisatiepolis bij een verzekeraar afsluit, hoe goedkoper die op termijn is.

Er zijn twee premietypes. AG Insurance werkt met een constante premie. Die wordt bepaald op basis van uw leeftijd en daarna alleen nog jaarlijks geïndexeerd. ‘Als een 50-jarige op die instapleeftijd een AG Care Hospitalisatie afsluit, bedraagt de premie maximaal het dubbele van wat een 50-jarige betaalt die op zijn 25ste een polis afsloot’, zegt Feyaerts.

De meeste ziekenfondsen passen een risicopremie toe. Uw premie wordt aangepast als u een nieuwe leeftijdscategorie bereikt. Daarnaast kan die worden geïndexeerd. De instapleeftijd speelt ook een rol. Wie zich na zijn 50ste aansluit bij de polissen van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en geen gelijkaardige ziekenfondsverzekering had, betaalt meteen het tarief vanaf 65 jaar. Hospitalia van het Onafhankelijke Ziekenfonds voorziet in premieverhogingen voor lidmaatschappen vanaf 46 jaar. Wie voor zijn 60ste in het CM-Hospitaalplan stapt, betaalt minder dan wie dat tussen 60 en 66 jaar doet, en minder dan wie instapt na de 66ste verjaardag. Hou in het achterhoofd dat de meeste verzekeraars een maximale aansluitingsleeftijd hanteren: vaak 65 of 69 jaar.

4. Verander niet van verzekeraar als u een medisch verleden hebt

Alle verzekeraars en de meeste ziekenfondsen die een uitgebreide hospitalisatieverzekering aanbieden, werken met een medische vragenlijst (tenzij u al verzekerd was via uw werkgever of een andere polis had). Bestaande aandoeningen of behandelingen in het verleden zullen worden beoordeeld. ‘Mogelijk moet u daardoor een bijpremie betalen of worden bepaalde zaken beperkt terugbetaald of zelfs uitgesloten. Ouderen die al aandoeningen gehad hebben, kunnen om die reden vaak niet meer van hospitalisatieverzekering veranderen, ook niet als hun verzekeraar de premie gevoelig verhoogt. Als ze toch overstappen naar een andere speler, worden ze geconfronteerd met erg hoge premies of uitsluitingen’, zegt Bert De Paep van DPS Verzekeringen.

Weet dat een privéverzekeraar uw contract niet kan opzeggen, ook niet wegens een ziekte of het bereiken van een leeftijdslimiet. Het is een levenslang contract: alleen u kunt er een einde aan stellen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud