Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Zo vermijdt u een fors duurdere hospitalisatieverzekering

Na uw pensioen kunt u de collectieve hospitalisatieverzekering van uw werkgever individueel voortzetten. Om torenhoge premies te vermijden sluit u beter een wachtpolis af. Daarvoor betaalt u doorgaans zelf, maar soms neemt de werkgever de extra premie voor zijn rekening.

Meer dan 4 miljoen Belgen hebben een hospitalisatieverzekering via hun werkgever. Daarmee worden de ziekenhuiskosten gedekt die niet door de ziekteverzekering worden terugbetaald.

In de meeste gevallen betaalt de werkgever de premie. Maar uit een onderzoek van het hr-dienstenbedrijf Mercer blijkt dat een verschuiving aan het gebeuren is en dat almaar meer bedrijven een bijdrage van hun werknemers vragen. In 2015 vroeg 7 procent van de bedrijven een bijdrage. Vijf jaar later is dat 14 procent. Partners en kinderen kunnen bij ongeveer 45 procent van de bedrijven die een hospitalisatieverzekering aanbieden gratis aansluiten.

Vrijstelling

Afhankelijk van het contract en de premie die u betaalt, moet u een vrijstelling of franchise betalen. Dat is een bedrag dat u zelf moet betalen en waarvoor de verzekering niet tussenkomt. Volgens Mercer is duidelijk sprake van een opmars van de gedifferentieerde vrijstelling. Bij meer en meer verzekeraars is de vrijstelling voor een eenpersoonskamer een stuk hoger dan bij de keuze voor een meerpersoonskamer.

‘Zo vermijden verzekeraars de veelbesproken erelonen - die bij eenpersoonskamers zwaar doorwegen in de eindfactuur - en op die manier houden ze de schadestatistiek en de daaruit volgende premies onder controle’, zegt Benjamin Rutten, Employee Benefits-expert van Mercer. ‘Volgens ons onderzoek hanteert iets meer dan driekwart van de polissen een uniforme vrijstelling, met dezelfde vrijstelling voor een een- en een meerpersoonskamer.’

Hogere premie

Normaal gebeurt de aansluiting bij een collectieve verzekering zonder dat een medische vragenlijst moet worden ingevuld. Er wordt met andere woorden geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd of gezondheidstoestand. Wie individueel een hospitalisatieverzekering aangaat, moet wel een vragenlijst invullen.

Als u met pensioen gaat, kunt u de collectieve hospitalisatieverzekering van uw werkgever individueel voortzetten. U hoeft daarvoor geen medisch onderzoek te ondergaan en er geldt ook geen wachttijd, de tijd die erover gaat voor de verzekering in werking treedt. Een voorwaarde is wel dat u minstens twee jaar, zonder onderbreking, verzekerd moet zijn en dat u de aanvraag binnen 30 dagen na het verlies van de verzekering aanvraagt.

Een wachtpolis garandeert dat u na uw pensioen een premie betaalt die gebaseerd is op de leeftijd die u had toen u de wachtpolis aanging.

Maar u zult voortaan een aanzienlijk hogere premie moeten betalen. Bij individuele verzekeringen speelt de leeftijd van de verzekerde namelijk wel een rol. Hoe ouder u bent, hoe hoger de premie zal liggen. ‘De premie voor een collectieve hospitalisatieverzekering varieert grosso modo tussen 10 en 25 euro per maand, afhankelijk van de gekozen waarborgen, de grootte en samenstelling van de groep en de schadestatistieken’, zegt Marc Van kerckhoven, Director Employee Benefits bij Vanbreda Risk & Benefits.

De premie voor een individuele hospitalisatieverzekering voor een 30-jarige bedraagt al gauw meer dan het dubbele van een collectieve premie. Iemand die op 55-jarige leeftijd aansluit, betaalt gemiddeld twee keer zoveel als iemand die op 30-jarige leeftijd instapt. ‘En iemand die op 65-jarige leeftijd aansluit, betaalt gemiddeld al drie keer zoveel als iemand die op 30-jarige leeftijd aansluit’, zegt Van kerckhoven.

Hoe groot het voordeel van een wachtpolis is, hangt af van de leeftijd waarop u die aangaat en van hoelang u leeft.
Karolien Goethals
Advisor Employee Benefits bij Vanbreda Risk & Benefits

De premie voor een individuele hospitalisatieverzekering wordt afhankelijk van het gekozen product en de gekozen verzekeraar vastgeklikt op de instapleeftijd (+ indexering) of evolueert in functie van de bereikte leeftijd.

Wachtpolis

Om hogere premies te vermijden kunt u een wachtpolis afsluiten. Dat is een bijkomend contract waarmee u uw latere individuele hospitalisatieverzekering prefinanciert. Op het moment dat u uit uw collectieve hospitalisatieverzekering stapt, zult u een premie betalen die gebaseerd is op de leeftijd die u had toen u uw wachtpolis onderschreef.

‘U begint beter zo vroeg mogelijk met de voorfinanciering’, zegt Karolien Goethals, Advisor Employee Benefits bij Vanbreda Risk & Benefits. ‘De premie voor de voorfinanciering en voor het toekomstige individueel hospitalisatieplan wordt vastgesteld volgens de leeftijd die u had bij het begin van de voorfinanciering.’

‘Uiteraard kunt u ook op latere leeftijd nog starten met voorfinanciering, maar dan zal het voordeel kleiner zijn. Hoe groot het uiteindelijke voordeel is, hangt niet alleen af van de leeftijd waarop u met de voorfinanciering begint, maar ook van hoelang u leeft en dus tot welke leeftijd de individuele hospitalisatieverzekering van kracht blijft.’

In een aantal gevallen neemt de werkgever de voorfinanciering van de individuele hospitalisatieverzekering voor zijn rekening. Maar uit een rondvraag van Mercer blijkt dat maar in 15 procent van het aantal polissen zo’n prefinanciering wordt aangeboden. Net als bij de individuele voorfinanciering kan de verzekering later bij het verlaten van het bedrijf of bij pensionering tegen een lagere premie worden afgesloten.

De extra’s die werkgevers bieden

Een hospitalisatieverzekering en een groepsverzekering zijn courante extralegale voordelen. Maar werkgevers gaan soms nog bijkomende verzekeringen aan voor hun werknemers.

Gewaarborgd inkomen Is een werknemer langdurig arbeidsongeschikt door bijvoorbeeld een zware heelkundige ingreep of een ongeval, dan kan een verzekering gewaarborgd inkomen maken dat het inkomensverlies van die medewerker beperkt blijft. De wettelijke uitkering vermindert in de tijd en dat heeft belangrijke financiële gevolgen voor werknemers. Een extra verzekering kan dat probleem opvangen. Tijdens de duur van de arbeidsongeschiktheid wordt boven op de tussenkomst van het ziekenfonds een rente uitbetaald. De werkgever kan medewerkers tijdens hun langdurige afwezigheid daardoor bijvoorbeeld 70 procent van hun loon blijven garanderen.

Verzekering privéleven Soms is de scheidingslijn tussen werk en privéleven dun. Wat als uw werknemer tijdens een zakenreis wordt aangereden tijdens het joggen net voor een meeting in de buurt van het hotel? Voor zulke situaties kunnen ook de ongevallen van uw medewerkers tijdens hun privéleven worden verzekerd. Die verzekering strekt verder dan het raakvlak tussen werk en privé. Ze heeft betrekking op alle mogelijke ongevallen tijdens het sporten en klussen en tijdens de vakantie. Het moet wel om een ongeval gaan, dus er moet op basis van een ‘plots feit’ een lichamelijk letsel optreden.

Excedent arbeidsongevallen Zoals het woord ‘excedent’ aangeeft, is dit een dekking die kan worden afgesloten boven op de wettelijke dekking voor arbeidsongevallen. De wetgever topt namelijk de basis voor de berekening van de vergoedingen af op een wettelijk weddeplafond van 44.817 euro per jaar.


Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud