Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Zorgverzekering bijna twee keer duurder

De huidige zorgverzekering die 25 euro per jaar bedraagt, is niet langer voldoende om het systeem betaalbaar te houden. De Vlaamse regering mikt op een bijdrage van 40 à 50 euro.

Elke Vlaamse 25-plusser betaalt vandaag voor de zorgverzekering een jaarlijkse bijdrage van 25 euro. Die verzekering helpt zwaar zorgbehoevenden in niet-medische kosten zoals thuis- en mantelzorg of de opname in een woonzorgcentrum.

Maar dat bedrag volstaat niet om de kosten van de zorgverzekering te dekken. Vorig jaar bedroegen de uitgaven 358 miljoen euro. Slechts een derde van die uitgaven worden door de bijdragen van de bijna 4,4 miljoen gebruikers gedekt (zie grafiek). De rest van dat bedrag wordt door de algemene pot van de Vlaamse begroting aangevuld. Vlaanderen heeft wel een reservefonds, maar de pot van dat Vlaams Zorgfonds slinkt sneller dan gedacht.

Bovendien heeft Vlaanderen dankzij de zesde staatshervorming meer hefbomen om een echte Vlaamse sociale bescherming uit te bouwen. De nieuwe Vlaamse regering wil de zorgverzekering uitbreiden tot een ‘volksverzekering’.

Bij de regeringsonderhandelingen is daarom afgesproken om het bedrag van de zorgverzekering te verhogen. ‘De prijs van de premie is al jaren stabiel gebleven, terwijl de uitgaven bleven stijgen’, zegt een onderhandelaar. ‘Bekijk deze verhoging dus maar als een indexering met terugwerkende kracht.’

De komende weken buigt de nieuwe Vlaamse regering zich over de begrotingsopmaak van 2015. Ze zal dan ook het exacte bedrag voor de zorgverzekering afkloppen. Het uiteindelijke bedrag tussen 40 en 50 euro landen, klinkt het bij verschillende partijen. Een verdubbeling, van de huidige 25 naar 50 euro, is het meest waarschijnlijke scenario. Voor de lage inkomens zou het tarief dan van 10 naar 20 euro gaan. Vandaag betaalt ongeveer 13 procent van de gebruikers zo’n lager tarief.

Het systeem van de zorgverzekering leidt er ook toe dat de Vlaamse gemeenschap in Brussel haar gemeenschapsbevoegdheden kan blijve uitoefenen, benadrukken Vlaamse onderhandelaars. Vlaanderen wordt dankzij de zesde staatshervorming bevoegd voor de residentiële ouderenzorg. De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen om die woonzorgcentra niet enkel op instellingsniveau, maar ook via de zorgverzekering te financieren.

Zo bereikt Vlaanderen ook de Vlaamse Brusselaars, al moet ze daar wel op eieren lopen. De zorgverzekering is verplicht voor Vlamingen, terwijl ze vrijwillig is voor Vlaamse Brusselaars. Zij moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om te vermijden dat Brusselaars aan ‘cherrypicking’ doen in de gezondheidszorg. De Raad van State waaschuwde eerder al dat Vlaanderen voorzichtig moet zijn met die verschillende aanpak zodat ze niet discrimineert tussen Vlamingen en Brusselaars.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud