Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Zorgverzekering niet betalen kan dure zaak worden

Voor 30 april moet u de jaarlijkse bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering betalen. Dat geld komt via een fonds ten goede aan wie zwaar zorgbehoevend is. Maar wat als u die 25 euro niet betaalt?
Advertentie

Als inwoner van Vlaanderen bent u verplicht u aan te sluiten bij de Vlaamse zorgverzekering en dat vanaf het jaar waarin u 26 jaar wordt. Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zich aansluiten, maar zijn daartoe niet verplicht. U doet dat door u aan te sluiten bij een van de zeven zorgkassen. Ze maken bijna allemaal deel uit van een ziekenfonds, met uitzondering van de Vlaamse Zorgkas en de zorgkas van de hospitalisatieverzekeraar DKV.

De jaarlijks te betalen som bedraagt 25 euro. Sommige categorieën van personen betalen maar 10 euro per jaar. Het gaat bijvoorbeeld om weduwen, gehandicapten, senioren met een klein pensioen of mensen met een leefloon.

De jaarlijkse bijdrage moet uiterlijk tegen 30 april worden betaald, behalve in het jaar waarin u 26 wordt en u zich dus voor het eerst aansluit bij een zorgkas. Dan moet u betalen voor 1 juli. Ook wie pas in Vlaanderen of in Brussel is komen wonen, heeft vanaf dan nog zes maanden de tijd om zich aan te sluiten en de bijdrage te betalen.

Met dat bedrag stijft u een fonds dat tussenbeide komt in de niet-medische kosten van zwaar zorgbehoevende mensen. Die krijgen een maandelijkse vergoeding van 130 euro waarmee ze de kosten van gezinszorg of huishoudhulp kunnen betalen, mantelzorgers kunnen vergoeden of de verblijfskosten in een rusthuis kunnen financieren. Het maakt dus niet uit of de betrokkene thuis wordt verzorgd, dan wel in een woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrische instelling.

In principe moet de zorgbehoevende een aanvraag indienen om de tegemoetkoming te krijgen. Hij moet ook attesten voorleggen waaruit blijkt dat hij zwaar zorgbehoevend is, met name dat hij of zij voor lange tijd nauwelijks in staat is om voor zichzelf te zorgen en dus hulp nodig heeft bij dagelijkse handelingen. De zorgvergoeding wordt echter automatisch toegekend als de betrokkene al een beroep doet op een erkende dienst voor gezinszorg of aanvullende thuiszorg zoals kook- of poetshulp. In dat geval bezorgen de diensten van de gezinszorg de gegevens rechtstreeks aan de Zorgverzekering. Zo valt niemand nog uit de boot omdat hij/zij geen weet had van het recht op extra hulp.

De vergoeding wordt toegekend vanaf de vierde maand na de aanvraag. Wie al over een ‘persoonlijk assistentiebudget’ (PAB) beschikt, kan die niet cumuleren met de zorgvergoeding. Het ‘persoonlijke assistentiebudget’ komt toe aan personen met een handicap om assistentie thuis, op school of op het werk te organiseren en te financieren. Het budget dient om assistenten aan te werven. De zorgbehoevende wordt dan zelf werkgever.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud