Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

3 dingen die ambtenaren moeten weten over klein verlet

Zoals werknemers recht hebben op klein verlet, kunnen ambtenaren omstandigheidsverlof nemen met behoud van hun normale wedde.
©Filip Ysenbaert

Omstandigheidsverlof is van toepassing voor al wie in de overheidssector werkt, zelfs voor wie deeltijds werkt. U bent niet verplicht dat verlof op te nemen op het ogenblik dat de gebeurtenis zich voordoet. U kunt het ook opsplitsen voor zover er een verband bestaat tussen de gebeurtenis en het ogenblik waarop u het verlof opneemt. U moet dat verband kunnen aantonen en rechtvaardigen.

1. Motief

Niet alleen in een arbeidsovereenkomst zijn er verschillende omstandigheden opgenomen, ook in het openbaar ambt wordt dat recht toegekend aan personen uit de overheidssector.

Advertentie

U bent niet verplicht dat verlof op te nemen op het ogenblik dat de gebeurtenis zich voordoet.

U kunt het verlof bijvoorbeeld opnemen naar aanleiding van een religieus feest, een familiale gebeurtenis, om uw burgerplicht te vervullen of om voor de rechtbank te verschijnen.

Het Koninklijk Besluit over verloven en afwezigheden van het personeel van de federale administraties stelt bovendien geen enkele limiet met betrekking tot het aantal dagen verlof per jaar of per persoon.

2. Duur

Huwelijk

Voor uw eigen huwelijk heeft u recht op vier werkdagen. Als uw kind of kleinkind trouwt, krijgt u twee werkdagen. Als u tot slot het huwelijk viert van een naast familielid, zoals uw broer, zus, schoonbroer, schoonzus, uw vader of moeder… krijgt u één werkdag.

Overlijden

Als uw echtgeno(o)t(e), een bloed- of aanverwant in de eerste graad van u of van uw echtgeno(o)t(e) overlijdt, heeft u vier werkdagen. Ook als het gaat om het overlijden van de echtgeno(o)t(e) van uw kind.

Advertentie

We spreken over twee werkdagen bij overlijden van een bloed- of aanverwant met wie u onder hetzelfde dak woont in om het even welke graad van u of uw echtgeno(o)t(e). Als die persoon niet bij u woont en een tweede- of derdegraads verwantschap met u heeft, heeft u slechts recht op één werkdag.

Communie of religieus feest

U mag één werkdag afwezig zijn voor de plechtige communie van uw kind of het kind van uw echtgeno(o)t(e). Hetzelfde geldt voor het feest van de vrijzinnige jeugd. Ook elke andere liturgische gebeurtenis van een ander geloof telt mee.

Geboorte

Als statutair of stagiair krijgt de vader bij de geboorte van zijn kind en sinds 1 januari 2021 15 werkdagen omstandigheidsverlof. Bent u contractueel ambtenaar, dan heeft u de keuze tussen het omstandigheidsverlof of het geboorteverlof zoals voorzien in de privésector.

Verkiezingen

Het kan dat u wordt opgeroepen om tijdelijk en voor korte duur de functie van voorzitter, bijzitter, secretaris van een stembureau of een opnemingsbureau te vervullen. In dat geval heeft u recht op omstandigheidsverlof voor de tijd die nodig is om uw burgertaak te volbrengen, met een maximum van twee werkdagen.  

Getuige

Als u opgeroepen wordt als getuige voor een rechtscollege of op aanmaning van een rechtscollege heeft u het recht en de plicht om voor de nodige duur afwezig te zijn.

3. Impact op de wedde

Alle ambtenaren hebben recht op omstandigheidsverlof met volledig behoud van hun wedde. Het heeft ook geen enkele invloed op hun jaarlijkse vakantie. En ook het potje ziekteverlof blijft onaangeroerd.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.