Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Krijgt u als ambtenaar extralegale voordelen?

Als het op extralegale voordelen aankomt, zijn ambtenaren meestal minder verwend dan werknemers. Maar ze hebben wel recht op heel wat andere voordelen.
©Filip Ysenbaert

Ook al verdient u als werknemer minder dan een ambtenaar, u heeft recht op meer extralegale voordelen. Die zijn meestal niet te onderschatten. Maar werkt u bij de overheid, dan heeft u bijvoorbeeld meer werkzekerheid. Verschillende Koninklijke Besluiten leggen bovendien toelagen en vergoedingen vast voor personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

1. Automatisch toegekende toelagen

In het openbaar ambt bestaan drie soorten automatisch toegekende toelagen. Zowel het vakantiegeld als de eindejaarstoelage wordt onvoorwaardelijk toegekend.  De haard- of standplaatstoelage krijgt u afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De toelage wegens ontslag en de compenserende toelage worden, net als de beëindigingsvergoeding en de integratievergoeding, alleen toegekend als de relatie wordt beëindigd met de instantie waarvoor u werkt.

De toelage wegens ontslag wordt alleen toegekend aan statutaire ambtenaren als ze ontslagen worden wegens beroepsongeschiktheid.

Sommige van deze toelagen en vergoedingen schommelen naargelang uw statuut als ambtenaar. De compenserende toelage bijvoorbeeld wordt toegekend aan statutaire en contractuele ambtenaren, stagiairs en mandatarissen die hun vakantiedagen niet hebben kunnen opnemen voor ze hun functies hebben stopgezet of als gevolg van een vertrek zonder vooropzeg.

De toelage wegens ontslag wordt dan weer alleen toegekend aan statutaire ambtenaren als ze ontslagen worden wegens beroepsongeschiktheid. Voor contractuele ambtenaren gelden de wettelijke regels over arbeidscontracten.

2. Toelagen in verband met uitzonderlijke prestaties

Ook hier onderscheidt men drie soorten toelagen, afhankelijk van de prestaties van de ambtenaren.

Voor de uitoefening van een hogere functie

U kunt deze toelage alleen krijgen als u statutair ambtenaar bent. Tegelijk moet u ook aan verschillende andere voorwaarden voldoen:

  • De hogere functiegraad die u bekleedt, moet vacant zijn.
  • De functie mag tijdelijk niet bekleed worden door de oorspronkelijke titularis.
  • U moet aan de voorwaarden voldoen die nodig zijn om het niveau of de klasse die overeenstemt met de functie te bereiken.
  • U mag niet betrokken zijn bij een tuchtstraf.

Deze toelage is hernieuwbaar als de betrekking tijdelijk niet door de titularis wordt bezet, maar ook als dat definitief zo is. In dat laatste geval kan de toelage met maximaal 6 maanden worden verlengd of met periodes van 6 maanden indien de dienst geen kandidaat heeft gevonden om de functie in te vullen.

Het bedrag van de toelage is gelijk aan het verschil tussen de wedde van de hogere functie en uw huidige wedde.

Directietoelage

U kunt deze toelage genieten ongeacht of u statutair, stagiair of contractueel bent. U moet wel behoren tot niveau B, C of D of een team leiden van minstens 10 personen of een team van 5 personen. De niet-geïndexeerde jaarlijkse toelage die u krijgt, bedraagt 1.000 euro. Ze is geïndexeerd, maar wordt niet meegeteld voor de berekening van uw vakantiegeld of van uw pensioen, noch voor de berekening van uw eindejaarstoelage.

Toelage voor opleidingsactiviteit

Om recht te hebben op deze toelage moet u lid zijn van de Federale Directieraad. Die moet de opleidingsactiviteit ook erkennen. Het bedrag is niet-geïndexeerd en bedraagt 180 euro per dag (zes uur) dat u les of opleiding heeft. Deze financiële steun houdt eveneens rekening met de tijd die u nodig heeft om uw lessen of opleidingen voor te bereiden.

3. Het aanvullend pensioen

Meer dan een kwart van de ambtenaren zijn vandaag contractuelen. Zij ontvangen gemiddeld hetzelfde pensioen als loontrekkenden. Dat is dus een stuk minder gul dan het pensioen van hun statutaire (benoemde) collega’s.

Sinds 1 januari 2020 genieten de 20.000 contractuele ambtenaren van het federaal openbaar ambt dan ook een aanvullend pensioen met de mogelijkheid van een backservice voor de periodes gepresteerd sinds 1 januari 2017. Verzekeringsmaatschappij Axa beheert dat aanvullend pensioenplan.

Dat voordeel is gratis en heeft geen impact op uw wedde, omdat de overheid de bijdrage volledig ten laste neemt.

4. Extralegale voordelen

De wedde van (statutaire en contractuele) ambtenaren kan in bepaalde gevallen aangevuld worden met extralegale voordelen.

Maaltijdcheques. Die worden uitgekeerd per gewerkte dag en bedragen 8 euro per cheque.

Kosten voor het openbaar vervoer. De kosten om zich naar het werk te begeven, worden voor 100 procent terugbetaald.

De hospitalisatieverzekering. Ambtenaren hebben in principe het recht om zich aan te sluiten bij een collectieve verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorg bij de verzekeringsmaatschappij AG Insurance. De ‘nevenverzekerden’, zoals uw echtgeno(o)ot(e), uw partner, uw kinderen ten laste, kunnen mee verzekerd worden. U bent verplicht hierop aan te sluiten binnen de drie maanden na uw aanwerving en u moet jonger zijn dan 67 jaar.

80
procent
De aanvullende verzekering ’Ambucare Flexible’ betaalt tot 80 procent van uw medische kosten terug, met een maximum van 1.250 euro per jaar.

De bedragen van de verschillende premies voor 2021 schommelen afhankelijk van twee mogelijke formules: de basisformule met een twee- of meerpersoonskamer, of de uitgebreide formule met een eenpersoonskamer.

Er is nog een bijzonder extraatje. U kunt nog een aanvullende verzekering afsluiten voor ambulante zorgen of tandverzorging. U moet dat doen binnen de 3 maanden volgend op uw aansluiting bij de hospitalisatieverzekering. Dankzij de aanvullende verzekering Ambucare Flexible’ krijgt u tot 80 procent van uw kosten terugbetaald, met een maximum van 1.250 euro per jaar en per verzekerde.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.