Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Terug aan de slag na ziekte als ambtenaar

Afhankelijk van de overheid waarvoor ze werken, bestaan er verschillende regelingen, zodat ambtenaren na of tijdens hun ziekte opnieuw aan de slag kunnen.
©Filip Ysenbaert

Contractuele ambtenaren die tijdens hun ziekte het werk al willen hervatten, kunnen net zoals werknemers via de arbeidsgeneesheer zelf vragen om een re-integratietraject op te starten. Ook de werkgever of de geneesheer van het ziekenfonds kan dat doen.

Ook wie werkt als vastbenoemd ambtenaar kan in zo'n traject stappen. Al is de procedure niet volledig gelijklopend, want belangrijke delen van de regeling gelden niet voor ambtenaren of vastbenoemden in het onderwijs. Bij ziekte krijgen vastbenoemde ambtenaren immers via hun overheidsinstelling (werkgever) hun loon of een ziektevergoeding, niet via het ziekenfonds. Voor vastbenoemden kan de procedure dan ook niet opgestart worden via het ziekenfonds.

Advertentie

Verminderde prestaties

Federale vastbenoemde ambtenaren kunnen na een periode van lange afwezigheid door ziekte met verminderde prestaties geleidelijk de draad weer oppikken. Zo kunnen ze een periode deeltijds werken tot ze voldoende fit zijn om het werk volledig te hervatten.

Werken met verminderde prestaties door ziekte is mogelijk in twee situaties:

  • bij een re-integratietraject na ziekte: om opnieuw aan te passen aan het normale arbeidsritme na een ononderbroken afwezigheid wegens ziekte van minstens dertig dagen. Na maximaal 3 maanden gaat u in principe opnieuw volgens uw normale arbeidsritme werken.
  • bij een langdurige aandoening: wie door een langdurige medische ongeschiktheid niet voltijds kan werken na een ononderbroken afwezigheid wegens ziekte van minstens dertig dagen. Dit type van verminderde prestaties kan maximaal 12 maanden, telkens verlengbaar voor een periode van maximaal 12 maanden.

Informeel traject

Bij de Vlaamse overheid zijn er behalve de formele re-integratietrajecten ook informele trajecten mogelijk die ambtenaren moeten helpen terug te keren naar het werk. Bij deze informele trajecten ligt de nadruk op het vinden van een oplossing waardoor afwezigheid wegens ziekte vermeden wordt of waardoor het werk comfortabel hervat kan worden.

Vlaamse contractuele en vastbenoemde ambtenaren kunnen ook deeltijdse prestaties wegens ziekte aanvragen. De procedure en de duurtijd verschillen voor contractuelen en vastbenoemde ambtenaren.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.