Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat zijn de regels voor telewerk als ambtenaar?

Door de coronacrisis is telewerk verplicht en werd het aanzienlijk uitgebreid. Maar ook voor de crisis bestond telewerk al in het openbaar ambt.
©Filip Ysenbaert

Ook als ambtenaar kunt u thuiswerken of op een plek werken die u zelf kiest. Contractuele en statutaire ambtenaren, stagiairs en mandaathouders kunnen dus telewerken.

Het is in de eerste plaats het directiecomité van elke instantie dat groen licht moet geven opdat de werknemers kunnen telewerken. Vervolgens moet u zich richten tot uw functionele chef of uw hiërarchische overste om uw arbeidsvoorwaarden af te spreken.

3/5
In normale tijden mag u niet meer den 3/5 van uw arbeidstijd telewerken.

Een van de belangrijkste voorwaarden is dat u op een volledig jaar niet meer dan drie vijfde van uw arbeidstijd thuiswerkt. ‘Dat betekent dat u bijvoorbeeld maximaal 3 dagen per week mag telewerken als u voltijds bent tewerkgesteld. Maar u kunt de dagen dat u thuiswerkt ook anders indelen, zolang u maar de grens van drie vijfde op jaarbasis niet overschrijdt. Het directiecomité kan ook een lager maximum vastleggen’, zegt de FOD Beleid en Ondersteuning.

Ondersteunende thuiswerkvergoeding

Occasioneel telewerk

Woont u ver van uw werkplek? Is het moeilijk voor u om elke dag naar uw werk te gaan? Of zijn er andere redenen waardoor u niet naar het werk kunt? Dan heeft u recht op occasioneel telewerk. Bij occasioneel telewerk mag u niet meer dan drie dagen per maand telewerken.

‘U bent wel verplicht om uw hiërarchische overste schriftelijk (dat mag ook per mail) op de hoogte te brengen voor het begin van uw werkdag. De hiërarchische overste moet op zijn beurt zijn schriftelijk akkoord sturen’, verduidelijkt de FOD Beleid en Ondersteuning.

Op 26 februari 2021 keurde de ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed om thuiswerk voor federale ambtenaren te ondersteunen. Het besluit stelt een forfaitaire vergoeding voor van 20 euro per maand. De vergoeding komt boven op de vergoeding die al werd toegekend in het kader van het Koninklijk Besluit over de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Die 20 euro dekt de kosten voor bijvoorbeeld water, elektriciteit of verwarming. De lasten dus in het algemeen. Voorwaarde om deze vergoeding te krijgen is dat u tussen 1 januari 2021 en de maand augustus 2021 minimaal 4 dagen per week telewerkt.

Op het vlak van uw rechten en plichten wijzigt er helemaal niets. De regels met betrekking tot uw arbeidstijden, uw verloning, de vakantieregeling, het ziekteverlof of arbeidsongevallen blijven ongewijzigd. De interne preventiedienst van de instantie waarvoor u werkt, kan wel controles op het vlak van gezondheid en veiligheid uitvoeren.

Kosten

Om te kunnen telewerken, moet u over een computer beschikken. Uw werkgever neemt die uitrusting volledig ten laste. De modaliteiten van de kosten die uw werkgever ten laste neemt, moeten vooraf schriftelijk worden vastgelegd. Dat geldt ook voor communicatie en aansluitingen. Gebruikt u uw eigen apparatuur, dan moet uw werkgever ook de kosten voor onderhoud en software ten laste nemen.

Uw werkgever moet ook een systeem opzetten dat garandeert dat de gegevens die u gebruikt voor uw werk beveiligd zijn. Hij moet u ook informeren over de mogelijke beperkingen en sancties bij het gebruik van de uitrusting en de informaticatools waarover u beschikt. U mag die bijvoorbeeld niet gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

Een geschreven akkoord

Voor u telewerk aanvaardt, moet u met uw werkgever een geschreven akkoord afsluiten. Concreet moet het akkoord de volgende zaken bevatten:

  • de plaats waar u telewerk zal verrichten;
  • de dagen waarop u telewerkt en die waarop u naar kantoor moet gaan;
  • hoe uw werkgever u taken moet geven en hoe hij die meet;
  • wanneer u bereikbaar moet zijn en hoe;
  • wanneer u een beroep kunt doen op technische ondersteuning;
  • hoe uw werkgever de onkosten voor het technisch materieel vergoedt;
  • de duur van het telewerk;
  • de voorwaarden en regels voor de schorsing, het afbreken en het verlengen van het telewerk.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.