Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Welke ambtenaren kunnen een beroep doen op outplacement?

Bij een ontslag moeten de federale overheden individueel of collectief de re-integratie van contractueel personeel via zogenaamd outplacement ondersteunen en begeleiden.
©Filip Ysenbaert

Ook de privésector moet in bepaalde omstandigheden outplacement aanbieden. Voor de overheidssector moeten de verschillende administraties contractuele ambtenaren die ontslagen worden de kans geven om outplacement te volgen. Deze verplichting is voorzien in de wet van 5 september 2011.

Voor wie?

Om een beroep te kunnen doen op outplacement, moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Meer bepaald:    

Advertentie
  • het statuut van contractueel ambtenaar hebben;
  • ontslagen zijn;
  • een opzegtermijn of een verbrekingsvergoeding ontvangen van minstens 30 weken.

Is het verplicht?

60
uur
In de overheidssector hebben contractuele federale ambtenaren bij ontslag recht op 60 uur outplacement.

In principe is volgens de wet de werkgever verplicht om een outplacementtraject aan te bieden, maar is de medewerker niet verplicht dat te aanvaarden. Volgens de FOD Beleid en Ondersteuning kunnen van de personen die in de openbare sector werken alleen contractuele ambtenaren deze hulp aangeboden krijgen.  Statutaire ambtenaren en mandaathouders zijn immers niet gebonden door een arbeidsovereenkomst.

Waarde

‘De ontslagen medewerker krijgt 60 uur ondersteuning voor re-integratie tot beloop van 1/12 van de brutojaarwedde van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het ontslag. Dat komt dus overeen met de wedde en de voordelen die op 31 december van het jaar vóór het ontslag in het kader van de arbeidsovereenkomst verworven zijn. De kosten daarvoor zijn ten laste van de werkgever’, aldus de FOD Beleid en Ondersteuning. De minimale waarde van outplacement bedraagt 1.800 euro (zonder btw), met een maximum van 5.500 euro.

Traject

Het outplacementtraject omvat verscheidene belangrijke stadia. Eerst vindt een beoordeling van uw vaardigheden plaats, alsook een verduidelijking van uw professionele doelstellingen. Het bedrijf dat zich bezighoudt met uw outplacement bereidt u ook voor op uw zoektocht naar een nieuwe baan. En dat laatste kan een werk van lange adem zijn. Uw adviseur helpt u ook bij het opstellen van uw cv en uw sollicitatiebrief.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.