Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat zijn uw rechten en plichten als u zelf ontslag neemt?

Als loontrekkende heeft u het recht om op elk moment uw arbeidsovereenkomst stop te zetten. Wat zijn uw rechten en plichten?
Advertentie
©Filip Ysenbaert

Als loontrekkende heeft u het recht om op elk moment uw arbeidsovereenkomst stop te zetten. Wat zijn uw rechten en plichten?