Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Aan de slag in bijberoep

Wilt u een zelfstandige activiteit beginnen en tegelijk een andere beroepsactiviteit blijven uitoefenen? Word dan zelfstandige in bijberoep.
©Filip Ysenbaert

Wilt u een zelfstandige activiteit beginnen zonder voor 100 procent zelfstandige te worden? Bijvoorbeeld om uw inkomsten op te krikken? Dat kan via het statuut van zelfstandige in bijberoep.

Om recht te hebben op dat statuut, moet u wel aan een van de volgende twee criteria voldoen:  

  • U oefent, tegelijk met uw zelfstandige activiteit, een andere beroepsactiviteit uit voor rekening van een werkgever;
  • Of u geniet, eveneens als zelfstandige, een vervangingsinkomen afkomstig van een andere beroepsactiviteit (loontrekkende of ambtenaar) die u niet meer uitoefent.

1. U bent loontrekkende, arbeider of ambtenaar

Wilt u zelfstandige in bijberoep worden, dan moet u minstens 50 procent van de uren van een voltijdse betrekking presteren. Dat stemt doorgaans overeen met 19 uur per week, met een minimum van 235 uur per trimester (op basis van een 38-urige werkweek). Denk er ook aan de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van het bedrijf waar u werkt of van het paritair comité van uw activiteitensector te raadplegen.

2. U werkt in het onderwijs

Als u benoemd bent in het onderwijs moet u minstens 6/10 werken om toegang te krijgen tot het statuut van zelfstandige in bijberoep. Bovendien moet u minstens 282 uur per trimester presteren.

Bent u niet benoemd en contractueel, dan gelden dezelfde regels als voor werknemers. Namelijk minstens 50 procent van een volledig uurrooster werken en minimaal 235 uur per trimester.

3. U neemt tijdskrediet of onderbreekt uw loopbaan

Als u tijdskrediet neemt of uw loopbaan voltijds onderbreekt, mag u maximaal 12 maanden actief zijn als zelfstandige in bijberoep wilt u uw uitkering niet verliezen. Gaat het om een deeltijdse loopbaanonderbreking, dan wordt die periode verlengd tot 24 maanden. Als u uw werkprestaties met 1/5 of 1/10 heeft verminderd, mag u gedurende een periode van maximaal 60 maanden een activiteit als zelfstandige in bijberoep uitoefenen.

4. U bent werkloos, ziek of gehandicapt

U mag zelfstandige in bijberoep worden, maar wel onder strikte voorwaarden. U kunt gedurende maximaal 12 maanden uw uitkering behouden. Dat regime noemt men 'Springplank naar zelfstandige’.

Hoeveel bedragen de sociale bijdragen?

Een zelfstandige in bijberoep heeft op sociaal, fiscaal en boekhoudkundig vlak dezelfde wettelijke verplichtingen als een zelfstandige in hoofdberoep. U moet zich dus aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds (Acerta, UCM, Partena…) en elk kwartaal sociale bijdragen betalen.

Het bedrag van de bijdragen is een percentage van uw jaarlijks inkomen:

  • Onder 1.553,57 euro: vrijstelling;
  • tussen 1.553,57 euro en 60.638,46 euro: 20,50 procent;
  • tussen 60.638,46 en 89.051,37 euro: 14,16 procent;
  • boven 89.051,37 euro: 0 procent.

Btw, boekhouding…

In bepaalde gevallen bent u btw-plichtig en moet u btw-bijdragen betalen. Maar als uw inkomen lager is dan 25.000 euro, kunt u een vrijstelling aanvragen.

U heeft ook boekhoudkundige verplichtingen. Die zijn afhankelijk van de juridische vorm van uw activiteit en van uw omzetcijfer. De regels die voor vennootschappen van toepassing zijn, zijn bijvoorbeeld strenger dan die voor detailhandels en kleine ondernemingen. Laat u bijstaan door een degelijke boekhouder. Die helpt u alles beter te begrijpen en begeleidt u bij de administratieve formaliteiten.

Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.