Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Van bijberoep naar hoofdberoep

(Voltijds) uw eigen baas worden, daar komt heel wat bij kijken. Zelfs als u boven op uw job als loontrekkende al een activiteit als zelfstandige uitoefent.
©Filip Ysenbaert

Volgens de laatst beschikbare statistieken van de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, zijn er in België circa 281.210 zelfstandigen in bijberoep. Maar door de coronapandemie is de kans groot dat een deel van hen beslist om zeer binnenkort zelfstandige in hoofdberoep te worden. Omdat ze hun job kwijt zijn of omdat deze crisis de trigger was om hun leven een andere wending te geven en voltijds van hun hobby hun beroep te maken.

U ook? Ga dan eerst na of zulke overstap wel financieel realistisch is. Doe dat in overleg met uw boekhouder en/of uw bankier. In de praktijk adviseren de experts van Securex om een balans op te maken van uw huidige uitgaven en inkomsten. Houd daarbij ook rekening met uw vakantiegeld, uw eindejaarspremie en uw extralegale voordelen.

Bereken vervolgens hoeveel uur per dag u als zelfstandige in hoofdberoep moet werken om hetzelfde netto-inkomen over te houden. Of hoeveel producten u moet verkopen aan hoeveel klanten. Bekijk of het resultaat in lijn ligt met uw verwachtingen en of het u toelaat om uw huidige levenstandaard min of meer te behouden. Verlies ook niet uit het oog dat de dagen waarop u vakantie neemt, afhankelijk van uw activiteit, niets opbrengen.

Als uw financieel plan solide lijkt en u er klaar voor bent om voltijds uw eigen baas te worden, moet u eerst nog een aantal formaliteiten vervullen.

Als uw financieel plan solide lijkt en u er klaar voor bent om voltijds uw eigen baas te worden, moet u eerst nog een aantal formaliteiten vervullen. Meld uw statuutwijziging aan uw sociaal verzekeringsfonds. Bijvoorbeeld door mee te delen dat u met uw activiteiten als loontrekkende gestopt bent of dat u minstens halftijds bent gaan werken. Hoe sneller u hen informeert, hoe sneller ze de wijzigingen in uw dossier kunnen doorvoeren (om uw sociale rechten te kunnen behouden) en uw nieuwe sociale bijdragen kunnen berekenen.

Sociale bijdragen

Bij het begin van zijn activiteit betaalt een zelfstandige in hoofdberoep forfaitaire voorlopige sociale bijdragen. Vandaag is dat 748,11 euro per kwartaal (dat stijgt vervolgens in functie van de inkomsten van de zelfstandige).

Heeft u al minstens drie volledige kalenderjaren als zelfstandige in bijberoep gewerkt, dan blijven uw voorlopige sociale bijdragen berekend op uw inkomen van die drie recentste jaren. Vervolgens worden ze geregulariseerd op basis van uw inkomsten van het lopende jaar. Als de voorlopige bijdragen u te laag lijken, kunt u uiteraard een hogere voorlopige bijdrage betalen.

Sociale rechten

Door als zelfstandige in hoofdberoep sociale bijdragen te betalen, geniet u sociale rechten zoals gezondheidszorg, vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid, kinderbijslag en een pensioen.

Let wel, u geniet dan niet meer uw sociale bescherming als loontrekkende. Weet dat een zelfstandige een minder uitgebreide dekking geniet. U heeft er dus alle belang bij maatregelen te nemen zodat u goed beschermd bent. Bijvoorbeeld door een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. Daarmee beschermt u uw inkomen in geval van ongeval of ziekte. Kijk ook eens naar uw wettelijk pensioen en overweeg formules om dat aan te vullen.

Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.