Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Vier nuttige verzekeringen voor zelfstandigen

Als zelfstandige bent u minder beschermd dan een loontrekkende. Zowel op het vlak van sociale zekerheid als van verzekeringen. U bent verplicht bepaalde verzekeringen af te sluiten. Andere zijn dan weer sterk aan te bevelen.
©Filip Ysenbaert

Als een zelfstandige ziek wordt of het slachtoffer is van een ongeval en hij zijn activiteit gedurende een bepaalde periode moet stopzetten, verminderen zijn inkomsten. Maar de facturen blijven wel binnenstromen. Om te vermijden dat de situatie te erg wordt, bestaan er verschillende verzekeringen die u een minimum aan sociale bescherming geven.

Vier verzekeringen zijn voldoende interessant om bij stil te staan.

1 De hospitalisatieverzekering

Stel dat u in het ziekenhuis moet worden opgenomen voor een of meerdere dagen. Dan neemt uw ziekenfonds een deel van de factuur op zich. Met een hospitalisatieverzekering krijgt u de rest van de medische kosten terugbetaald.

80
procent
Met een verzekering gewaarborgd inkomen verzekert u zich tot 80 procent van uw vast inkomen als u arbeidsongeschikt wordt.

2 De verzekering gewaarborgd inkomen

U kunt een uitkering ontvangen van uw ziekenfonds op voorwaarde dat uw arbeidsongeschiktheid erkend is. Maar door een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten, kunt u een hogere vergoeding krijgen, zodat u alle vaste kosten kunt dekken. Met zo'n verzekering kunt u tot 80 procent van het vast loon dat u zich als zelfstandige uitkeert, verzekeren.

3 Het sociaal VAPZ

Met het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) kunt u zichzelf verzekeren van een bepaald kapitaal voor uw aanvullend pensioen. Maar kiest u voor een sociaal VAPZ, dan geniet u een bijkomende bescherming bij arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering is in meerdere opzichten interessant.

In de eerste plaats zijn de premies die u betaalt fiscaal aftrekbaar als sociale bijdragen. Aangezien uw belastbaar inkomen daalt, betaalt u ook minder sociale bijdragen.

Daarnaast kunt u bij een geboorte een moederschapsuitkering ontvangen. U wordt tot slot ook vergoed of vrijgesteld van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid of een zware ziekte. Een echte ‘must have’ dus in uw verzekeringsportefeuille!

4 De overlijdensverzekering

Als een zelfstandige voor de einddatum van zijn contract overlijdt, betaalt deze verzekering een geldsom aan de begunstigde die de zelfstandige vooraf heeft aangeduid. Dankzij die verzekering biedt u uw naasten dus een financiële bescherming.

De verplichte verzekeringen

Er zijn ook verzekeringen die u verplicht bent te onderschrijven. Vaak hangt dat af van de sector waarin u actief bent.

Oefent u een vrij beroep uit? Dan bent u verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Die verzekert schade die onvrijwillig berokkend wordt als gevolg van een contractuele of professionele fout. Als architect bijvoorbeeld moet u een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Werft u personeel aan? Dan bent u verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Zo kunt u het inkomstenverlies en de eventuele medische kosten van uw werknemers verzekeren.

Bezit u voertuigen, dan moet u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto hebben. Die dekt ongevallen op de openbare weg. En die kunnen u financieel zuur opbreken.

Als u uw activiteiten uitoefent in een openbare ruimte, bent u tot slot ook verplicht om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing af te sluiten. Bijvoorbeeld, als u een restaurant (minimaal 50 m²) of een hotel uitbaat, of als u een kantoorgebouw heeft (minimaal 500 m²) of een ruimte bestemd voor verkoop (1000 m²).

Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.