Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat moet u doen als u uw zaak stopzet?

Uw onderneming schrappen, uw werknemers informeren en vergoeden, het ziekenfonds verwittigen enzovoort. Wij vertellen u wat u moet doen als u uw activiteiten stopzet.
©Filip Ysenbaert

U doet een carrièreswitch? U gaat met pensioen? Er doet zich een belangrijke gebeurtenis voor in uw leven? Er zijn tal van (goede) redenen om vrijwillig uw activiteit stop te zetten zonder ze te verkopen of over te dragen.

U moet wel enkele zaken regelen voor u definitief de deuren sluit en dat ongeacht of het al dan niet om een commerciële activiteit gaat. U bent geen zelfstandige meer, en dat heeft gevolgen.

Advertentie

Stoppen met uw vennootschap

Schrap uw ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) in de maand die volgt op de stopzetting van uw activiteiten.

Meld de stopzetting binnen de maand aan de btw-administratie. Die noteert de maand of het kwartaal waarin uw rekening is afgesloten.

Stoppen als zelfstandige zonder vennootschap

Als u actief was als natuurlijk persoon, informeer dan:

  • uw sociaal verzekeringsfonds binnen de 15 dagen die volgen op de stopzetting van de activiteit, want u moet geen sociale bijdragen meer betalen. U moet hun een verklaring en een bewijs van stopzetting bezorgen, alsook het attest van schrapping uit de KBO. U moet wel nog een laatste bijdrage betalen voor het kwartaal waarin u uw activiteit stopzet.
  • uw ziekenfonds. Dat zal u inschrijven onder een nieuw statuut (loontrekkende, gepensioneerde, gehandicapte…)

Vraag de stopzetting van specifieke vergunningen: FAVV, SABAM enzovoort.

Als zelfstandig helper of meewerkende echtgenoot

Als u zelfstandig helper of meewerkende echtgenoot was in de eenmanszaak die haar activiteiten stopzet, moet u uw sociaal verzekeringsfonds inlichten.

De zelfstandige in hoofdberoep moet u een document bezorgen dat bevestigt dat u geen zelfstandige activiteit meer uitoefent.

Uw werknemers

Als u personeel tewerkstelt, moet u aan uw sociaal secretariaat nog een persoonlijke verklaring van stopzetting en een bewijs bezorgen.

Zet uw inschrijving als werkgever bij de RVA stop.

Stelt u minstens 20 mensen tewerk?

Dan moet u de volgende mensen vooraf op de hoogte brengen:

  • de werknemers
  • de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging
  • de voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • de regionale minister van werkgelegenheid en economie

Stelt u minstens 5 mensen tewerk?

5
bedienden
Als u minimaal 5 personen tewerkstelt, moet u hun, boven op hun verbrekingsvergoeding, een forfaitaire sluitingsvergoeding betalen.

Boven op hun verbrekingsvergoeding moet u hun een forfaitaire sluitingsvergoeding betalen (berekend in functie van hun leeftijd en anciënniteit)

In bepaalde gevallen moet u een ontwerp voor collectief ontslag opstellen en de mening vragen van de werknemersvertegenwoordiging van uw bedrijf.

Uw schulden en afschrijvingen

‘Heeft u op het moment van de stopzetting van uw eenmanszaak nog lopende schulden of afschrijvingen, bespreek dan met uw boekhouder wat de beste oplossing is. Heeft u betalingsmoeilijkheden? Neem dan zo snel mogelijk contact met uw sociaal verzekeringsfonds. Onder bepaalde voorwaarden kunt u immers een kwijtschelding van eventuele verhogingen op uw kwartaalbijdrage bekomen.

U wilt opnieuw beginnen?

Let op, als u uw zelfstandige activiteit stopzet en vervolgens een nieuwe onderneming wilt oprichten, veranderen uw bedrijfsgegevens (ook al behoudt u uw btw- en ondernemingsnummer). U moet die nieuwe start eveneens melden aan de KBO en uw ontvangstkanoor van de btw.

Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.