Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Welk loon kan een zelfstandige zich uitkeren?

Zelfstandigen hebben geen minimumloon. Het inkomen dat u op het eind van de maand op uw bankrekening kunt storten, hangt af van verschillende factoren.
©Filip Ysenbaert

Als u een zelfstandige activiteit uitoefent als zelfstandige natuurlijke persoon (eenmanszaak), is de rekening snel gemaakt. Want uw inkomen hangt dan alleen af van uw jaarlijks omzetcijfer onder aftrek van de sociale bijdragen, de belastingen en de kosten.

Als u zaakvoerder bent van uw eigen vennootschap, moet u rekening houden met verschillende aspecten van uw vergoeding.

Fiscale optimalisatie

U kunt zelf beslissen over uw loon. Er is ook geen minimum- of maximumdrempel voor het bedrag dat u zichzelf als loon wilt uitkeren. ‘Maar hoe hoger het bedrag, hoe meer belastingen en sociale bijdragen u moet betalen’, zegt Jasper Lambrichts van hr-dienstengroep Liantis. Het is dus raadzaam uw loon op een slimme manier te combineren met alternatieve verloningsvormen. Zoals extralegale voordelen en een Individuele Pensioentoezegging (IPT) of een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen’ (VAPZ).

Drempel van 45.000 euro

Als zelfstandige in hoofdberoep moet u altijd minimale sociale zekerheidsbijdragen betalen, ook al heeft u geen inkomsten.

De kleinste ondernemingen genieten een bijzonder voordeel. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze tegen een voordeliger tarief belast worden. ‘Op de eerste schijf van 100.000 euro betaalt uw vennootschap slechts 20 procent belastingen.’ Dat belastingvoordeel is alleen mogelijk op voorwaarde dat minstens één bestuurder van het bedrijf een jaarlijks brutoloon heeft van minstens 45.000 euro. ‘Er zijn twee uitzonderingen op die regel: uw vennootschap is jonger dan vier jaar en uw brutoloon als bedrijfsleider is minstens gelijk aan de winst van het bedrijf’, voegt Jasper Lambrichts eraan toe.

‘Als uw loon niet hoger is dan 45.000 euro bruto per jaar, betaalt u 25 procent belastingen’, vervolgt hij.

Andere manieren om uw inkomen op te krikken

Als bedrijfsleider beschikt u over nog andere formules om uw inkomen aan te vullen. Het gaat dan om voordelen in natura, uitgestelde inkomsten of ook nog dividenden.

Voordelen in natura

25
procent
Als uw loon niet hoger is dan 45.000 euro bruto per jaar, betaalt u 25 procent belastingen.

Dat zijn bijvoorbeeld kosten met betrekking tot uw wagen of uw telefoon. Uw bedrijf kan die ten laste nemen. Dat heeft als gunstig gevolg dat uw belastbare bedrijfswinst vermindert en dat het netto-inkomen dat overblijft, verhoogt’, legt Lambrichts uit.

Uitgestelde inkomsten en dividenden

Dat zijn de geldsommen die uw bedrijf op uw naam betaalt en die u op een later moment kunt gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van een pensioen. Deze uitgestelde inkomsten hebben als voordeel dat ze minder belast worden dan uw inkomen. U kunt ook een deel van uw winsten omzetten in dividenden. Dat is een mooi alternatief, want dividenden worden minder belast.

‘Houd bij de bepaling van uw loon rekening met de vaste kosten die gepaard gaan met een zelfstandige activiteit. Als zelfstandige in hoofdberoep moet u bijvoorbeeld altijd minimale sociale zekerheidsbijdragen betalen. In 2021 bedragen die 748,11 euro per kwartaal. U moet die bijdragen betalen, ook al heeft u geen inkomsten’, besluit Lambrichts.

Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.