shareholder

Vervulling van de opschortende voorwaarden voor de herontwikkeling van het koetshuis van Villa Wulperhorst te Zeist (NL).

©Care Property

In navolging van het eerder gepubliceerde persbericht op 6 augustus 2019, meldt Care Property Invest dat de opschortende voorwaarden inzake de herontwikkeling van het koetshuis van het project “Villa Wulperhorst” vervuld werden. Hierdoor kunnen de constructiewerken voor zowel het land- als het koetshuis eveneens van start gaan.

het koetshuis zal 13 woonunits bevatten, waarbij 6 kamers opgesplitst kunnen worden in élk 2 afzonderlijke kamers.

Op 6 augustus 2019 verwierf Care Property Invest, via haar Nederlandse dochtervennootschap Care Property Invest.NL2 B.V., 100% van de opstallen op het landgoed, met de daarbij horende vergunningen en erkenningen, die nodig zijn voor de renovatie van het landhuis en de bouw van het naastgelegen koetshuis, van de Stichting Utrechts Landschap op basis van een langetermijnerfpachtovereenkomst van 50 jaar (verlengbaar). Op datzelfde moment sloot zij ook twee afzonderlijke turnkeyovereenkomsten af met de ontwikkelaar voor het landhuis enerzijds en het koetshuis anderzijds, elk gebaseerd op een uitbreid programma van eisen en richtlijnen overeengekomen tussen Care Property Invest.NL2 B.V. en de toekomstige uitbater van deze zorgresidentie, zijnde Valuas Zorggroep. De turnkey-overeenkomst voor het koetshuis werd destijds afgesloten onder opschortende voorwaarden, dewelke op heden zijn vervuld.

Na de voorlopige oplevering van de gebouwen zal de uitbating ervan gebeuren op basis van een langetermijnhuurovereenkomst van het type “triple net”.

De totale investeringswaarde voor dit project wordt geraamd op circa € 13 miljoen.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud