shareholder

Verwerving en herontwikkeling van een landhuis tot een zorgresidentie te Zeist

©Care Property

Schoten, België – 6 augustus 2019

Care Property Invest meldt haar zesde effectief verworven investering in Nederland. Zij ging vandaag over tot de acquisitie van “Villa Wulperhorst”, een landhuis met koetshuis die elk tot een zorgresidentie herontwikkeld zullen worden. Het landhuis zal 25 woonunits bevatten en het koetshuis 13 woonunits, waarbij 6 kamers opgesplitst kunnen worden in élk 2 afzonderlijke kamers.

De Vennootschap verwierf via haar Nederlandse dochtervennootschap Care Property Invest.NL2 B.V. 100% van de opstallen op het landgoed, met de daarbij horende vergunningen en erkenningen, die nodig zijn voor de renovatie van het landhuis en de bouw van het naastgelegen koetshuis, van de Stichting Utrechts Landschap op basis van een langetermijnerfpachtovereenkomst van 50 jaar (verlengbaar). Op datzelfde moment sloot zij ook twee afzonderlijke turnkeyovereenkomsten af met de ontwikkelaar voor het landhuis enerzijds en het koetshuis anderzijds, elk gebaseerd op een uitbreid programma van eisen en richtlijnen overeengekomen tussen Care Property Invest.NL2 B.V. en de toekomstige uitbater van deze zorgresidentie, zijnde Valuas Zorggroep. De turnkey-overeenkomst met betrekking tot het koetshuis werd afgesloten onder opschortende voorwaarden. Na de voorlopige oplevering van de gebouwen zal de uitbating ervan gebeuren op basis van een langetermijnhuurovereenkomst van het type “triple net”.

De totale investeringswaarde voor dit project wordt geraamd op circa € 13 miljoen.

Quote Peter Van Heukelom, CEO van Care Property Invest: “Ons Nederlandse zorgvastgoedportfolio wordt aan een aanzienlijk tempo uitgebreid, met dit statig landhuis als laatste toevoeging. Wij beschouwen Zeist als een ideale locatie voor onze woonzorgprojecten dankzij de sterke vergrijzing en het bovengemiddelde inkomen van de bewoners van deze gemeente. Bovendien bestendigen we met deze verwerving de samenwerking met zorgexploitant Valuas Zorggroep.”

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie

Tijd Connect