shareholder

Voortzetting van het terugkoopprogramma van eigen aandelen

©Care Property

Care Property Invest NV kondigt aan dat de raad van bestuur de goedkeuring heeft gegeven tot de voortzetting van het terugkoopprogramma van eigen aandelen voor een totaalbedrag van maximaal € 52.500 ter verwerving van maximaal 1.500 aandelen, binnen de grenzen van de machtiging tot inkoop eigen aandelen verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 16 mei 2018. Het terugkoopprogramma heeft als doel Care Property Invest in staat te stellen haar verplichtingen na te komen die voortkomen uit aankoopplannen ten voordele van het uitvoerend management van Care Property Invest.

Het terugkoopprogramma zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke broker, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving met betrekking tot inkoop van eigen aandelen.

Care Property Invest zal het terugkoopprogramma starten op 3 december 2019 voor een periode ten laatste eindigend op 15 december 2019.

Care Property Invest zal de markt overeenkomstig de toepasselijke regelgeving informeren over de voortgang van het terugkoopprogramma.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie

Tijd Connect