shareholder

Celtherapie: aangepast wettelijk kader is nodig om de competitiviteit van de sector te garanderen

©Celyad

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block bevestigt haar engagement om de hervormingen voort te zetten die nodig zijn om de ontwikkeling van geneesmiddelen voor geavanceerde therapieën, zoals celtherapieën, te bevorderen De sector verwelkomt in die context de aanstaande publicatie van een Koninklijk Besluit over de uitvoering van de ziekenhuisvrijstelling

Ter gelegenheid van de European Biotech Week hebben Bio.be, de federatie voor Belgische bedrijven actief in biowetenschappen en biotechnologie, en Co-ACT, het Belgische platform voor celtherapie, tijdens een bedrijfsbezoek aan Celyad de prioriteiten van de sector in de verf gezet. Beide organisaties verwelkomen de aanstaande publicatie van een Koninklijk Besluit over de uitvoering van de ziekenhuisvrijstelling en moedigen minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block aan om de noodzakelijke hervormingen door te voeren om zo de ontwikkeling en de productie van geneesmiddelen voor geavanceerde therapieën in België te stimuleren.

Ondersteunen van de Belgische kennis en competitiviteit

Drie Belgische KMO’s uit de sector (Bone Therapeutics, Celyad en TiGenix) zijn in de finale fase van klinisch onderzoek en overwegen binnen de komende twee jaar een aanvraag in te dienen om hun toepassing op de markt te brengen. " In minder dan een jaar tijd werd ruim 200 miljoen euro aan kapitaal aangetrokken door de vijf belangrijkste Belgische firma’s die actief zijn in deze sector: Celyad, Bone Therapeutics, TiGenix, Promethera Biosciences et Novadip Biosciences. Dit getuigt van de vitaliteit van de sector, met een hoogstaande kwaliteit van onderzoek en ontwikkeling. De publieke instanties hebben actief deelgenomen aan deze investeringen, maar om de verdere groei van de sector te verzekeren is een aangepast en competitief wetgevend kader nodig” zegt Cathy Plasman, Secretaris-generaal van essenscia/Bio.be, de Belgische biotech federatie onder de koepel van essenscia.

Naar een dringende verduidelijking en vereenvoudiging van de Belgische wet

In augustus 2015 ondertekende minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block het Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie. Daarin engageerde de minister zich om het juridisch kader voor deze producten te verduidelijken. Enerzijds met een betere wettelijke omkadering en duidelijke criteria voor ziekenhuizen die geavanceerde therapieën toepassen binnen de context van een zogenaamde ziekenhuisvrijstelling. De minister bevestigde recent de toekomstige publicatie van een Koninklijk Besluit dat de modaliteiten hiervoor zal bepalen. Anderzijds heeft de minister haar engagement herhaald om, in overleg met de andere betrokken actoren, te onderzoeken hoe de toegang van farmaceutische bedrijven tot menselijke cellen en weefsels, nodig voor de productie van medicijnen, kan verbeterd worden om zo de innovatie te stimuleren. “De omzetting van de Europese regelgeving is in België op een striktere wijze gebeurd dan in de buurlanden, waarbij de industriële spelers totaal afhankelijk zijn van de hospitalen. De herziening van deze bepalingen is van kapitaal belang om de competitiviteit van onze Belgische ondernemingen op termijn te verzekeren. Wij zijn verheugd dat dit onderwerp deel uitmaakt van de beleidsprioriteiten van de minister in 2016 " stelt Annie Hubert, vertegenwoordiger van het Co-ACT platform.

‘European Biotech Week’

Tijdens de Europese Biotech Week van 12 tot 19 oktober, worden in heel Europa innovatieve ontwikkelingen met een toegevoegde waarde voor de maatschappij in de kijker gezet (biotechweek.org). “Vandaag belichten we celtherapie. Zo ontwikkelt Celyad een therapie die tracht om de weefselbeschadigingen in de hartspier bij hartfalen te herstellen. Dit unieke product zou een grote stap vooruit kunnen betekenen voor heel wat patiënten”, besluit Cathy Plasman, Secretaris-generaal van essenscia/bio.be.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud