shareholder

Celyad kondigt commerciële licentieovereenkomst aan voor C-Cure® in Groot-China

©Celyad

Alle kosten in verband met de marktvergunning zijn voor rekening van de lokale partner Nieuwe overeenkomst omvat hoge tweecijferige royalty’s en winstdeling

Celyad nv (Euronext Brussels, Euronext Paris en Nasdaq: CYAD), leider op het gebied van de ontdekking en ontwikkeling van engineered celtherapieën, kondigde vandaag aan dat het een nieuwe samenwerkings- en distributieovereenkomst heeft gesloten met zijn partner in Hong Kong, Medisun International Limited (‘Medisun’). Deze licentieovereenkomst bevestigt Celyad’s intentie om de wereldwijde voetafdruk te vergroten van zijn belangrijkste kandidaat voor cardiale celtherapie, C-Cure®.

Onder de voorwaarden van de nieuwe licentieovereenkomst zal Celyad alle klinische ontwikkelingen uitvoeren, en ook alle regelgevende stappen die nodig zijn voor markttoelating in China, Hong Kong, Taiwan en Macau (samen ‘Groot-China’). Hiervoor is minstens € 20 miljoen nodig, die zal worden gefinancierd door Medisun. De bedrijven verwachten dat de eerste klinische ontwikkelingen zullen plaatsvinden in Hong Kong met mogelijke toevoeging van bijkomende klinische centra in Celyad’s CHART-2 klinische studie. De start van deze studie wordt uiterlijk eind 2015 verwacht

In ruil voor de licentie, en naast het voordeel van de financiering die Medisun toekent voor de klinische ontwikkeling van C-Cure®, krijgt Celyad royalty’s en een winstdeling. De royaltytarieven variëren van 10 tot 30 % en worden berekend op de totale omzet van C-Cure®. De winstdeling varieert van 20 tot 25 %, en wordt berekend op de omzet van C-Cure® met aftrek van royalty’s.

Deze overeenkomst heeft een initiële looptijd van vijftien jaar, afgezien van een eerdere beëindiging zoals vermeld in de overeenkomst.

Dr. Christian Homsy, CEO van Celyad: “We zijn erg verheugd met deze nieuwe licentieovereenkomst met onze lokale partner Medisun. Het geeft ons volledige controle over de klinische ontwikkelingen in deze gebieden, die daarenboven volledig gefinancierd worden door onze lokale partner. We kijken er naar uit om patiënten in Groot-China toegang te bieden tot deze technologie, mits verlening van de nodige goedkeuringen.

C-Cure® is het verst gevorderde kandidaatproduct van Celyad, gebaseerd op zijn Cardiopoiesis-platform en wordt ontwikkeld voor indicaties met betrekking tot hartfalen. Het bedrijf verwacht de volledige klinische datareeks voor CHART-1, hun fase III-onderzoek in Europe and Israel, bekend te kunnen maken in mid 2016. Het onderzoek dat aan de oorsprong ligt van deze technologie werd oorspronkelijk uitgevoerd in de Mayo Clinic door het onderzoeksteam van professor André Terzic en Atta Behfar, en is in vele door vakgenoten geëvalueerde publicaties verschenen. C-Cure® bestaat uit eigen cellen van de patiënt die verzameld worden uit beenmerg, behandeld worden met cardiopoietische groeifactoren en dan opnieuw in het hart worden geïnjecteerd. Het werd ontworpen om nieuwe autologe hartspiercellen te produceren die zich op identiek dezelfde manier gedragen als degene die verloren waren gegaan als gevolg van een infarct, zonder het risico op afstoting.

Het potentieel van C-Cure® werd aangetoond in een multicentrisch, gerandomiseerd en gecontroleerd fase II-onderzoek dat werd uitgevoerd in Europa. De resultaten van de C-Cure® fase II-studie werden in april 2013 gepubliceerd in het Journal of the American College of Cardiology.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud