shareholder

Celyad vervolledigt laatste behandeling patiënt in het CHART-1 fase III-onderzoek

©Celyad

Celyad SA (Euronext Brussel, Euronext Parijs en Nasdaq: CYAD), leider op het gebied van de ontdekking en ontwikkeling van engineered celtherapieën, heeft vandaag bekendgemaakt dat het de laatste behandelingsprocedures bij gerekruteerde patiënten in CHART-1 heeft afgerond. CHART-1 betreft het Europees fase III-onderzoek naar C-Cure®, een innovatief kandidaatproduct tegen cardiovasculaire ziekte.

C-Cure® is een autoloog celtherapie bestemd om de formatie van hartweefsel in patiënten metischemische hartfalen te sturen, door de patiënt’s eigen multipotent stem cellen te oogsten,herprogrameren van deze cellen naar cardiopoetische cellen en deze terug in de patiëntinjecteren. Nu de laatste behandelingen voltooid zijn, is Celyad gestart met de vereisteopvolgingsperiode. Het bedrijf verwacht de volledige klinische datareeks voor CHART-1 bekendte kunnen maken in mid 2016.

Dr. Christian Homsy, CEO van Celyad, verklaarde:"Het afronden van debehandelingsprocedure bij de laatste CHART-1-patiënt is een nieuwe, belangrijke mijlpaal in deklinische ontwikkeling voor dit produkt-kandidaat. Het volgt op de positieve resultaten van defutiliteitsanalyse die werd uitgevoerd bij een subset van patiëntengegevens in het eerstekwartaal en brengt ons een belangrijke stap dichter bij de mogelijkheid om deze innovatievebehandeling beschikbaar te maken voor patiënten met hartfalen. We kijken ernaar uit om medio2016 de volledige CHART-1-datareeks te kunnen vrijgeven."

Het CHART-1-onderzoek (Congestive Heart failure Cardiopoietic Regenerative Therapy) is eenfase III-onderzoek waarin een celtherapie voor de behandeling van hartfalen wordt geëvalueerd. CHART-1 in een prospectief, gecontroleerd, multicentrisch gerandomiseerd, dubbelblind faseIII-onderzoek ter vergelijking van een behandeling met C-Cure® met een controlebehandeling.Voor het onderzoek zijn 240 patiënten met chronisch, vergevorderd en symptomatischhartfalen gerekruteerd in 12 landen in Europa en in Israël. Het onderzoek is gericht op debeoordeling van de veiligheid en werkzaamheid van C-Cure®. De belangrijkste parameter die viadit onderzoek wordt gemeten, is een gecombineerde score voor mortaliteit, morbiditeit, levenskwaliteit, de 6-minuten-wandeltest en de structuur en werking van het linkerventrikelnegen maanden na de behandeling.

C-Cure® is het verst gevorderde kandidaatproduct van Celyad, gebaseerd op zijnCardiopoiesis-platform en wordt ontwikkeld voor indicaties met betrekking tot hartfalen. Hetonderzoek dat aan de oorsprong ligt van deze technologie werd oorspronkelijk uitgevoerd in deMayo Clinic door het onderzoeksteam van professor André Terzic en Atta Behfar, en is in veledoor vakgenoten geëvalueerde publicaties verschenen. C-Cure® bestaat uit eigen cellen van depatiënt die verzameld worden uit beenmerg, behandeld worden met cardiopoietischegroeifactoren en dan opnieuw in het hart worden geïnjecteerd. Het werd ontworpen om nieuweautologe hartspiercellen te produceren die zich op identiek dezelfde manier gedragen alsdegene die verloren waren gegaan als gevolg van een infarct, zonder het risico op afstoting.Het potentieel van C-Cure® werd aangetoond in een multicentrisch, gerandomiseerd engecontroleerd fase II-onderzoek dat werd uitgevoerd in Europa. De resultaten van de C-Cure®fase II-studie werden in april 2013 gepubliceerd in het Journal of the American College of Cardiology.

 

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud