shareholder

Aanpassing van de rechten van de houders van converteerbare obligaties

OFFICES - Coffee Corner - Immeuble de bureaux Bourget 50 - Bruxelles Décentralisé

Ten gevolge van de beslissing van de gewone algemene vergadering van 08.05.2019 om een brutodividend van 5,50 EUR voor het boekjaar 2018 uit te keren aan de gewone aandeelhouders (coupon 33 voor 2,74 EUR en coupon 34 voor 2,76 EUR), werden de rechten van de houders van converteerbare obligaties die Cofinimmo uitgaf in 2016 (ISIN code: BE0002259282) aangepast.

Overeenkomstig paragraaf 6.4.2.3. van het prospectus met betrekking tot de converteerbare obligaties1,zullen de volgende aanpassingen van toepassing zijn vanaf 13.05.2019:

  • De ‘Conversieprijs’ zal 135,8237 EUR bedragen, in plaats van 140,1072 EUR; en
  • Het ‘Drempelbedrag’ zal 2,7908 EUR bedragen, in plaats van 2,8789 EUR.

1 Deze verrichtingsnota is verkrijgbaar op de website www.cofinimmo.com, onder de rubriek ‘Investeerders/Rapporten & presentaties/Prospectus/Converteerbare obligaties 2016’.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud