shareholder

Cofinimmo verwerft een eerstelijnszorgcentrum in Nederland

Gisteren heeft Cofinimmo, via een dochtervennootschap, het toekomstige eerstelijnszorgcentrum van het Noord-Brabantse Bergeijk, op zo’n 20 km van Eindhoven en vlakbij de Belgische grens, voor ruim 5 miljoen EUR verworven.

Jean-Pierre Hanin, Chief Executive Officer van Cofinimmo: “Met deze transactie benutten we ten volle onze expertise en knowhow om maatschappelijk gunstige herbestemmingen te organiseren. Dit illustreert nogmaals onze strategie, die bestaat uit de verwerving van kwalitatief hoogstaande zorggebouwen.”

Het gebouw

Het verworven gebouw is een voormalig bankkantoor met een totale bovengrondse oppervlakte van ongeveer 3.200 m², dat dateert van 2001. Het ligt in het centrum van Bergeijk, een van de ‘Groenste dorpen van Europa’.

Het gebouw zal weldra omgevormd worden tot een eerstelijnszorgcentrum. De renovatie zal onder meer het vernieuwen van de technische installaties van het gebouw en de inrichting van consultatieruimtes voor de verschillende zorgverstrekkers omvatten. Het zal een level A energielabel verkrijgen.

Maron Healthcare, herontwikkelaar en verkoper van het gebouw en partner van Cofinimmo2 sinds 2016, zal deze werken uitvoeren. Cofinimmo zal de financiering voor een totaalbedrag van meer dan 2 miljoen EUR op zich nemen in het kader van een ‘turn-key’-overeenkomst. De start van de werken is gepland in het laatste kwartaal van 2019 en de oplevering ervan zal in principe in het tweede kwartaal van 2020 plaatsvinden.

De verrichting

Cofinimmo heeft, via haar dochtervennootschap Superstone NV, het vastgoed verworven. Op dit ogenblik is 80% van het gebouw reeds voorverhuurd aan verschillende zorgverstrekkers. Het gaat om dubbel netto3 huurovereenkomsten met een gemiddelde resterende looptijd van 15 jaar, jaarlijks geïndexeerd volgens de Nederlandse consumentenprijsindex. Het initieel brutorendement bedraagt ongeveer 6%.

De huurders

Het eerstelijnszorgcentrum zal onder meer zes huisartsen, een apotheek, een fysio- en podotherapiepraktijk, een thuiszorg- en consultatiebureau, een tandarts, een psychologenpraktijk, enz. huisvesten.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud