shareholder

Halfjaarlijks financieel verslag 2019

©COFINIMMO

Brussel, embargo tot 25.07.2019, 17:40 CET

Resultaten hoger dan de prognose:

 • Nettoresultaat van de kernactiviteiten – aandeel Groep: 75 miljoen EUR (68 miljoen EUR op 30.06.2018)
 • Bevestiging van de prognose van een brutodividend voor het boekjaar 2019, betaalbaar in 2020: 5,60 EUR per gewoon aandeel, gestegen ten opzichte van 2018

Versnelling van de investeringen in zorgvastgoed sinds 01.01.2019:

 • Verwerving van 20 activa in Nederland, Duitsland en België, welke een groei van 363 miljoen EUR (hetzij 20%) in 6 maanden vertegenwoordigt
 • Oplevering van 5 bouw-, uitbreidings- of renovatieprojecten in België, Frankrijk en Nederland
 • Met 2,3 miljard EUR vertegenwoordigt het zorgvastgoed 54% van de portefeuille die 4,1 miljard EUR heeft bereikt.

Heroriëntering van de kantorenportefeuille:

 • Verwerving van twee vennootschappen, elk in het bezit van een gebouw in het CBD, voor 22 miljoen EUR
 • Ondertekening van twee verkoopovereenkomsten voor twee gebouwen in de gedecentraliseerde zone voor 11 miljoen EUR
 • Aankondiging op 18.07.2019 van de verkoop van de gebouwen Vorst 23 en 25 voor 50 miljoen EUR

Sterke operationele prestaties:

 • Stijging van de brutohuurinkomsten met 7,7% tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar (of 2,2% bij een ongewijzigde samenstelling)
 • Hoge bezettingsgraad: 96,5% (95,8% op 31.12.2018)
 • Bijzonder lange resterende looptijd van de huurovereenkomsten: 12 jaar
 • Afsluiting van een vruchtgebruik voor een periode van 15 jaar op het volledige Quartz-gebouw dat momenteel in herontwikkeling is

Beheer van de financiële structuur:

 • Kapitaalverhogingen door inbreng in natura voor een totaalbedrag van 295 miljoen EUR in drie transacties, waardoor de marktkapitalisatie op bijna 3 miljard EUR uitkomt
 • Alle kredietlijnen die in 2019 vervallen zijn reeds geherfinancierd
 • Uitbreiding van het handelspapierprogramma tot 800 miljoen EUR (voorheen 650 miljoen EUR)
 • Vervroegde herfinanciering en uitbreiding van het gesyndiceerde krediet (op 01.07.2019) tot 400 miljoen EUR (voorheen 300 miljoen EUR)
 • Verlaging van de gemiddelde schuldenlast: 1,5% (1,9% op 31.12.2018)
 • Schuldgraad: 42,3% (43,0% op 31.12.2018)
 • Conversie van alle bevoorrechte aandelen in gewone aandelen afgerond op 12.07.2019

Jean-Pierre Hanin, CEO van Cofinimmo: “We sluiten het voorbije halfjaar af met zeer goede resultaten, beter dan verwacht. Sinds het begin van het jaar hebben we meer dan 425 miljoen EUR geïnvesteerd, waarvan 400 miljoen EUR uitsluitend in zorgvastgoed. We realiseerden onder meer in België een grootschalige transactie met liefst vijftien woonzorgcentra voor bijna 300 miljoen EUR. Bovendien zetten we onze strategische doelstelling voor de optimalisatie van onze kantorenportefeuille voort, door te investeren in kwaliteitsvolle kantoorgebouwen in het Brusselse Central Business District en selectieve verkopen te realiseren in de gedecentraliseerde zone.”

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud