shareholder

Kwartaalinformatie

©Cofinimmo

3de kwartaal 2019

Sterke resultaten:

 • Nettoresultaat van de kernactiviteiten – aandeel Groep: 121 miljoen EUR (107 miljoen EUR op 30.09.2018)
 • Bevestiging van de prognose van een brutodividend voor het boekjaar 2019, betaalbaar in 2020: 5,60 EUR per gewoon aandeel, gestegen ten opzichte van 2018

Investeringen in zorgvastgoed sinds 01.07.2019:

 • Uitbreiding van de zorgvastgoedportefeuille naar Spanje met vijf bouwprojecten voor een totaal van 45 miljoen EUR
 • Investering van 91 miljoen EUR in Duitsland, Nederland en Spanje
 • Met 2,4 miljard EUR vertegenwoordigt het zorgvastgoed 56% van de portefeuille die 4,3 miljard EUR bereikt.

Heroriëntering van de kantorenportefeuille:

 • Ondertekening van de notariële aktes voor de verkoop van twee gebouwen voor 12 miljoen EUR en van een verkoopovereenkomst voor 4 miljoen EUR in de gedecentraliseerde zone van Brussel
 • Aankondiging op 18.07.2019 van de verkoop van de gebouwen Vorst 23 en 25

Stijgende operationele prestaties:

 • Stijging van de brutohuurinkomsten met 9,1% tijdens de eerste negen maanden van het boekjaar (of 2,2% bij een ongewijzigde samenstelling)
 • Hoge bezettingsgraad: 96,8% (95,8% op 31.12.2018)
 • Bijzonder lange resterende looptijd van de huurovereenkomsten: 12 jaar

Beheer van de financiële structuur:

 • Vervroegde herfinanciering en uitbreiding van het gesyndiceerde krediet (op 01.07.2019) tot 400 miljoen EUR (voorheen 300 miljoen EUR)
 • Verlaging van de gemiddelde schuldenlast: 1,5% (1,9% op 31.12.2018)
 • Schuldgraad: 42,2% (43,0% op 31.12.2018)
 • Conversie van alle bevoorrechte aandelen in gewone aandelen afgerond op 12.07.2019

Jean-Pierre Hanin, CEO van Cofinimmo: “We sluiten het voorbije kwartaal af met zeer goede resultaten. Het is eveneens gekenmerkt door de uitbreiding van de activiteiten in zorgvastgoed van de groep naar Spanje, overeenkomstig onze groeistrategie. Bovendien zetten we onze strategische doelstelling voor de optimalisatie van onze kantorenportefeuille voort, door kwaliteitsvolle kantoorgebouwen idealiter in het Brusselse Central Business District te verwerven en selectieve verkopen te realiseren in de gedecentraliseerde zone.”

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud