shareholder

Uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 20.12.2019

©CFE /COFINIMMO/JEAN NOUVEL

De aandeelhouders van Cofinimmo worden uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel, Woluwedal 58 te 1200 Brussel om 10:00 uur.

De aandeelhouders van Cofinimmo worden uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel, Woluwedal 58 te 1200 Brussel om 10:00 uur.

Indien het vereiste quorum niet bereikt is op deze vergadering, zal een tweede algemene vergadering worden opgeroepen die op 15.01.2020 zal plaatsvinden om over dezelfde dagorde te delibereren, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Deze tweede vergadering zal plaatsvinden om 10:00 uur in de maatschappelijke zetel.

De volgende punten staan op de agenda :

  • Nieuwe machtiging inzake het toegestaan kapitaal,
  • Nieuwe machtigingen aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden,
  • Nieuwe machtiging aan de raad van bestuur om over te gaan tot de uitkering aan de werknemers van de Vennootschap en van haar dochterondernemingen van een deel van de winst van de Vennootschap,
  • Wijziging van de samenstelling van het kapitaal – Afschaffing van de categorieën van aandelen,
  • Wijziging van het maatschappelijk doel,
  • Vrijwillige en vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (‘Opt-in’) en de daarmee verband houdende wijzigingen van de staturen, alsook om rekening te houden met alle andere genomen besluiten,
  • Delegatie van bevoegdheden om de formaliteiten te vervullen.
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud