shareholder

TiGenix: kennisgeving in verband met de converteerbare obligaties met vervaldatum in 2018

©TiGenix

TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG; de "Uitgever"), een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve behandelingen op basis van zijn interne platform van allogene, geëxpandeerde, uit vetweefsel verkregen stamcellen voor ontstekings- en auto-immuunziekten, doet deze kennisgeving in verband met de €25.000.000 niet-achtergestelde, niet-gewaarborgde converteerbare obligaties met 9% interest en met vervaldatum in 2018 (ISIN Code: BE6276591128) (de "Obligaties") uitgegeven door de Uitgever.

Hierbij wordt gemeld dat op 25 juni 2015, onder meer, de volgende Buitengewone Besluiten goedgekeurd werden overeenkomstig Voorwaarde 13.1 en paragrafen 25 en 26 van Bijlage 1 bij de Trust Deed:

(a) instemming met de verzaking aan de verplichtingen van de Uitgever zoals uiteengezet in Voorwaarde 11(l), namelijk dat de Uitgever een aanvraag zal doen of laten doen om de Obligaties toe te laten tot de verhandeling op het Open Markt (Freiverkehr) segment van de Frankfurt Stock Exchange of enige andere internationaal erkende, regelmatig werkende, gereglementeerde of niet-gereglementeerde beurs (de "Toelating") binnen de drie maanden volgend op de Closing Date en om beste inspanningen te leveren om dergelijke Toelating te behouden zolang enige van de Obligaties nog uitstaan;

(b) instemming met de verzaking aan de verplichtingen van zowel de Uitgever als de Garant zoals uiteengezet in Clausule 13(k) van de Trust Deed, namelijk dat de Uitgever en de Garant hun beste inspanningen zullen leveren om de notering van de Obligaties op de Beurs te behouden;

(c) de Trustee toe te staan, aan te geven, te verzoeken en machtiging te geven om, overeenkomstig Clausule 18 van de Trust Deed, in te stemmen met het toekennen van de verzakingen vermeld in paragrafen (a) en (b) opdat Voorwaarde 11(l) en Clausule 13(k) van de Trust Deed als verwijderd worden beschouwd en, teneinde hieraan uitwerking te geven en om dit toe te passen, een bijkomende trust deed aan te gaan.

Op 25 juni 2015 zijn de Uitgever, TiGenix S.A.U. (de “Garant”) en BNP Paribas Trust Corporation UK Limited (de “Trustee”) een eerste bijkomende trust deed aangegaan (de "First Supplemental Trust Deed") teneinde aan bovenstaande verzakingen uitwerking te geven.

Interpretatie

Behoudens indien anderszins gedefinieerd in deze kennisgeving, zullen woorden en uitdrukkingen hier gebruikt de betekenis hebben zoals hieraan gegeven in de trust deed van 6 maart 2015 (zoals aangevuld door de First Supplemental Trust Deed en zoals verder gewijzigd en/of aangevuld en/of aangepast van tijd tot tijd) en gesloten tussen de Uitgever, de Garant en de Trustee (de "Trust Deed").

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud