3 vragen aan Ralf Caers, arbeidsmarktspecialist KU Leuven

©rv

'Ook aan de KU Leuven werden onlangs interne sollicitaties georganiseerd. Het administratief personeel moest zich kandidaat stellen voor zijn eigen functie. Mensen vinden dat niet leuk. Een van de voordelen van zo'n ronde is dat je als werkgever een inventaris kan opstellen van de talenten van je personeel. Als iemand het bedrijf verlaat, kan je makkelijker intern een vervanger zoeken.'

1 Hoe uitzonderlijk zijn de interne sollicitaties bij ING?

2 Pakt ING de sollicitaties goed aan?

'Eigenlijk moet je als bedrijf vooraf zo'n talenteninventaris maken. Nu weet niemand of hij een job zal hebben. Iedereen concurreert met elkaar, dat is niet goed voor de groepsgeest. Het lijkt erop dat de sollicitaties 'suboptimaal' worden georganiseerd.'

3 Ook de organisatiestructuur verandert. Kan iedereen zich even snel aanpassen?

'Bedrijven moeten beseffen dat niet elke werknemer dezelfde is. De ene voelt zich meteen goed, de andere heeft nood aan begeleiding. Daarom is het belangrijk alle talenten in kaart te brengen. Het is schrijnend dat iemand een functie misloopt omdat het bedrijf niet op de hoogte is van zijn capaciteiten.' PS

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect