3 Vragen aan Werner Heyvaert

©rv

Fiscaal advocaat bij Jones Day. Voorzitter taskforce notionele intrest- aftrek bij AmCham, de Amerikaanse kamer van koophandel in België.

1Hoe ernstig is dit Europees onderzoek?

'Ierland, Nederland en Luxemburg zijn fiscaal gezien drie vrij agressieve lidstaten. Dit is ernstig als de Commissie ze wil opvoeren als proefkonijnen en een voorbeeld wil stellen. Vermoedelijk is dat zo. Net omdat het om deze drie gaat en niet om een grotere lidstaat als het Verenigd Koninkrijk, mag je bovendien aannemen dat fiscaal conservatievere lidstaten zoals Frankrijk en Duitsland druk op de Commissie zullen zetten om daar werk van te maken.'

2Hoe groot is de kans dat er iets verandert? 'Je moet dat per land en per maatregel bekijken. Maatregelen die specifieke bedrijven of sectoren bevoordelen en vooral op buitenlandse investeerders gericht zijn, lopen een zeer hoog risico. Bovendien volstaat vaak een ernstige dreiging van de Commissie om een lidstaat zo ver te krijgen de wetgeving of de praktijk bij te sturen.'

3Dreigt België het volgende land te worden? 'België heeft zeker regimes die potentieel gevaar lopen, zoals de 'patent box', een fiscale aftrek voor octrooi-inkomsten. Twee factoren spelen wel in het voordeel van België. Heel wat lidstaten hebben een gelijkaardig regime, waardoor het niet echt valse concurrentie veroorzaakt. Bovendien dient het om innovatie en onderzoek en ontwikkeling aan te moedigen, wat de Commissie een nobele doelstelling vindt. Mogelijk komt ook de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers en vorsers in het vizier. En er is voorts gevaar voor de fiscale rulings over 'profit participating loans' (PPL's), leningen waarop de intrest mee evolueert met de winst van het bedrijf en die dus het midden houden tussen een obligatie en een aandeel. Op dit ogenblik liggen de PPL-dossiers stil bij de rulingcommissie. Het is wachten op het standpunt dat de federale regering zal innemen op Europees niveau, waar het fiscale misbruik van PPL's op de agenda staat.'

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content