5 Belgische stemmen om te volgen

©RV-DOC

Loonkloof

Jan De Loecker (KU Leuven) en Jan Eeckhout (Barcelona GSE en University College London) hebben in 2017 de economische wereld in vuur en vlam gezet met een studie waarin ze waarschuwen voor nieuwe monopolisten die de concurrentie versmachten ten koste van inkomens uit arbeid. De rijkdom van de Silicon Valley-giganten is gebaseerd op verdacht hoge winsten. Ook in veel andere minder glamoureuze sectoren schroeven dominante bedrijven stelselmatig hun winstmarges op. Het procentuele verschil tussen de verkoopprijs en de kostprijs van producten van Amerikaanse bedrijven steeg van gemiddeld 20 procent tussen 1950 en 1980 naar 67 procent in 2014. Veel kwalen - stagnerende lonen, een gebrek aan investeringen en starters en groeiende inkomensongelijkheid - zijn mogelijk het gevolg van dominante bedrijven die zo goed als ongehinderd hun prijzen opdrijven en de concurrentie buitenhouden. Dat concluderen beide economen in hun spraakmakende paper 'The Rise of Market Power'. Ze zijn van plan te bestuderen of hun conclusie voor de VS ook geldt voor België.

De Belgische Marianne Bertrand (1970) is een van de prominentste arbeidseconomen. Ze is professor aan de Universiteit van Chicago. Bertrand verrichtte onder meer onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt en naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Ze stelde vast dat sollicitanten met 'witte/ blanke familienamen' 50 procent meer kans hebben te worden uitgenodigd voor een gesprek dan sollicitanten met Afro-Amerikaanse of Kaukasische familienamen. In een andere studie met twee mede- auteurs stelde ze vast dat tussen 1992 en 1997 slechts 2,5 procent van de CEO's van Amerikaanse bedrijven vrouwen waren en dat die gemiddeld 45 procent minder verdienden dan mannen. In nog een andere studie met medeauteurs stelde ze vast dat mannen en vrouwen met een MBA- diploma bij de start van hun carrière ongeveer evenveel verdienen. Tien jaar later verdienen mannen duidelijk meer. Dat is een gevolg van verschillen in de pre-MBA-opleiding, de onderbreking van de carrière en het aantal gewerkte uren. Die laatste twee factoren houden vaak verband met het krijgen van kinderen. Voorts verrichtte Bertrand onderzoek naar deugdelijk bestuur, familiebedrijven en ontwikkelingseconomie.

Bio-ethiek

De ethische aspecten van artificiële intelligentie en robotica worden steeds urgenter. Dat blijkt uit het schandaal rond het misbruik van Facebook-data, debatten over autonome auto's, algoritmes op financiële markten en in de oorlogsvoering. Mark Coeckelbergh (1975) is een specialist terzake. De professor studeerde sociale en politieke wetenschappen aan de KU Leuven om vervolgens in het Verenigd Koninkrijk filosofie te studeren. Hij doctoreerde er aan de University of Birmingham. Hij is professor in de filosofie van de media en de technologie aan de Universiteit van Wenen in Oostenrijk, professor technologie en sociale verantwoordelijkheid aan de Britse Montfort University en voorzitter van de Society for Philosophy and Technology. Coeckelbergh onderscheidde zich ook met zijn publicaties over bio-ethiek.

Hij heeft talrijke publicaties op zijn naam staan waarbij hij ook de diepere filosofische en culturele achtergronden van onze fascinatie voor technologie niet schuwt. In 2017 publiceerde hij in dat verband het opvallende boek 'New Romantic Cyborgs: Romanticism, Information Technology, and the End of the Machine' (MIT Press).

Discriminatie

Stijn Baert (1983) is een jonge, beloftevolle arbeidseconoom van de Universiteit Gent. Hij werd anderhalf jaar geleden bekend bij een breder publiek toen bleek dat hij 17de stond op de IDEAS-ranglijst van invloedrijkste jonge economen. Baert doet onderzoek naar de link tussen opleiding en het vinden van een job en naar discriminatie op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat mannen met een of twee kinderen 18 procent minder uitnodigingen krijgen voor een jobgesprek dan mannen zonder kinderen. Bij vrouwelijke sollicitanten is het aantal kinderen bepalend. Moeders met twee kinderen hebben meer kansen op een jobgesprek dan moeders met een kind. Wellicht denken werkgevers dat er minder kans is dat moeders met twee kinderen opnieuw zwanger worden. Baert is niet van plan te verhuizen naar een buitenlandse topuniversiteit, zei hij in 2016 een interview.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect