Apocalyps afgelast

Het is wellicht een van de vreemdere rechtszaken in de juridische geschiedenis van Hawaï. In 2008 eiste ene Walter Wagner voor de rechtbank van zijn woonplaats dat de grote deeltjesversneller van het Europese natuurkundelab CERN in Genève niet zou worden opgestart. De bezorgde Hawaïaan vreesde dat de LHC, een machine waarin materiedeeltjes met bijna de snelheid van het licht met elkaar in botsing worden gebracht, de aarde of zelfs het hele universum zou verwoesten als ze voor het eerst werd aangezet.

Nadat de rechter in Hawaï zich onbevoegd had verklaard, ging Wagner in hoger beroep. In 2010 besloot een federale rechtbank 'De beweerde schade, de vernietiging van de aarde, kan op geen enkele wijze worden toegeschreven aan het feit dat de Amerikaanse regering heeft nagelaten een milieueffectenrapport op te stellen.' Tegen die tijd was in Genève de LHC al lang aan het werk, en zoals ook Wagner en de federale rechter wellicht hadden gemerkt, was de aarde niet vergaan.

Voor wie zich ondanks het hardnekkige voortbestaan van onze planeet toch nog zorgen maakt over de - nog steeds lopende - experimenten met de LHC in Genève, is er nu goed nieuws. Uit berekeningen door fysici van de Universiteit van Toronto blijkt dat de deeltjesversneller geen 'strangelets' kan opwekken.

Als het woord 'strangelet' u niet meteen doet huiveren of apocalyptische visioenen oproept, dan hebt u wellicht uw prioriteiten op een rijtje, in tegenstelling tot Wagner. De volkomen hypothetische strangelets waren een van de manieren waarop Wagner verwachtte dat de LHC de wereld zou verwoesten.

Strangelets zouden - als ze bestaan - zijn opgebouwd uit een mengeling van drie soorten quarks, de types up, down en strange. De atoomkernen in gewone materie bestaan enkel uit up- en down-quarks. Als nu die strangeletmaterie niet alleen echt bestaat, maar ook stabieler is dan gewone materie, en als gewone materie als ze in contact komt met een strangelet, ogenblikkelijk óók wordt omgezet in strangeletmaterie, dan zou zo'n strangelet bijzonder gevaarlijk zijn. Zodra één kleine strangelet was opgewekt in Genève, zou de 'besmetting' zich vliegensvlug verspreiden, en in een oogwenk zou de hele planeet veranderd zijn in een klomp strangelet-materie, vreesde Wagner.

Maar dat zal dus echt niet gebeuren, volgens de Canadese fysici, want de LHC kan helemaal geen strangelets opwekken. Hooguit een andere vreemde materievorm, de ongevaarlijke 'up-down quark-materie'.

U kunt dus weer gerust slapen, of uw ongerustheid beperken tot gevaren dichter bij uw bed. Tenzij natuurlijk als u zich echt graag zorgen wilt blijven maken. In dat geval kan ik u een van Wagners andere rampscenario's aanbevelen: dat de LHC een zwart gat zou opwekken. Ook al extreem vergezocht en onwaarschijnlijk, vinden fysici.

Maar laat dat geen domper zetten op uw apocalyptische verbeelding. Ziet u al hoe de hele planeet wordt opgeslokt door een zwart gat?

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect