Banken verstrekken te goedkope woonkredieten

Als de banken te grote en te goedkope woonkredieten blijven verstrekken, zal de Nationale Bank ingrijpen. Dat zegt gouverneur Pierre Wunsch.

De Nationale Bank heeft in 2018 extra kapitaalbuffers opgelegd aan de banken om hen ertoe aan te zetten voorzichtiger te zijn als ze hypothecaire kredieten verstrekken. Maar die maatregel heeft niet geleid tot strengere kredietvoorwaarden, integendeel.

Wunsch: 'De banken verstrekken meer woonkredieten die meer dan 90 procent van de waarde van de woning vertegenwoordigen. Bovendien zijn de marges op woonkredieten te klein. We moeten vermijden dat we de volgende crisis voorbereiden. De schuldgraad van de gezinnen stijgt. Bij een volgende recessie zijn de banken kwetsbaar.' De Nationale Bank vreest dat bij een stijging van de werkloosheid sommige ontleners hun woonkrediet niet langer kunnen terugbetalen.

Daarom dreigt de Nationale Bank met actie. 'We zijn niet tevreden', beklemtoont Wunsch. 'De banken zeggen dat het door de grote concurrentie moeilijk is de marges te verhogen. Ons antwoord is dat we iets zullen doen als de banken veel woonkredieten blijven verstrekken die meer dan 90 procent van de waarde van de woning vertegenwoordigen.'

Een nieuw aandachtspunt zijn de stijgende schulden van de bedrijven. 'Voor het eerst sinds de financiële crisis is er ook bij de niet-financiële ondernemingen sprake van een aantrekkende kredietcyclus. De bedrijven verkiezen steeds meer schuldfinanciering boven aandelenkapitaal. Daardoor werden ze minder solvabel. De Nationale Bank overweegt banken op te leggen dat ze meer kapitaal opzij moeten zetten als ze kredieten verlenen aan ondernemingen.

Betaalbaar wonen is maatschappelijk probleem

De schaarste aan bouwgronden leidt tot aanzienlijke prijsstijgingen en maakt de toegankelijkheid van huisvesting problematischer voor grote groepen van de bevolking. 'Dit is een maatschappelijk probleem', zegt de Nationale Bank in haar jaarverslag.

Vooral in Vlaanderen is de stijging van de vastgoedprijzen het gevolg van duurdere bouwgrond. De grondprijzen waren in 2014 liefst 23 keer hoger dan in 1973, tegenover 11 keer in Wallonië.

De Nationale Bank pleit voor meer huurwoningen en lagere kosten bij de verkoop van woningen. Die ingrepen kunnen leiden tot meer arbeidsmobiliteit en minder pendelverkeer.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect