Bracke vergoed als consultant bij Telenet

Siegfried Bracke. ©© photo news

Leden van de adviesraad van de tv- en telecomgroep Telenet, zoals Siegfried Bracke, krijgen een vaste vergoeding van 12.000 euro bruto per jaar plus 2.000 euro per adviesraad. Dat zegt Kamerlid Peter Vanvelthoven (sp.a), die vroeger zelf in die adviesraad zetelde.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) staat al een paar dagen onder druk omdat hij niet wil bekendmaken wat hij verdient als lid van de adviesraad van Telenet. Hij haalde afgelopen weekend fors uit naar de sp.a nadat was bekend geraakt dat sp.a-schepen Tom Balthazar zo'n 20.000 euro bijverdiende bij Publipart, een dochter van de intercommunale Publilec. Hij kwam onder vuur te liggen omdat Publipart de facto een beleggingsclub is. Uiteindelijk nam hij ontslag.

Sp.a-voorzitter John Crombez haalde dan weer uit naar Bracke, omdat die naast Kamervoorzitter (met een wedde van 305.000 euro bruto per jaar) ook nog lid is van de adviesraad van Telenet. Bovendien zetelt Bracke in Publilec, de moeder boven Publipart. Het was dus aan hem om te controleren wat bij Publipart gebeurt. Gisteren verklaarde Bracke dat hij 'iedereen uitdaagt om uit de documenten die hij ontving de hoge vergoedingen bij Publipart te halen'.

Nadat de sp.a en Groen gisteren alle vergoedingen van hun Gentse mandatarissen publiek hadden gemaakt, werd de druk op Bracke groter om ook zijn bijverdiensten bekend te maken, in het bijzonder die bij Telenet. 'Ik heb een kopij mee van mijn belastingaangifte', verklaarde Bracke voor de aanvang van de Gentse gemeenteraad die samenkwam naar aanleiding van het Publipart-schandaal. Maar hij weigerde zijn Telenet-vergoeding bekend te maken. 'Dat is geen publiek geld en moet dus niet worden openbaar gemaakt', zei hij op Radio 1.

De Tijd vernam evenwel wat de vergoeding is die Telenet betaalt aan de leden van de adviesraad. Volgens Kamerlid Peter Vanvelthoven (sp.a), die tot anderhalf jaar geleden nog lid was van de adviesraad, krijgen ze 12.000 euro bruto vast per jaar en 2.000 euro per ontmoeting. Bracke reageerde gisteren niet op die info.

Zeker is wel dat Bracke vergoed wordt als consultant. De adviesraad van Telenet is geen officieel orgaan, maar een groepje mensen die Telenet afzonderlijk consulteert. Naast Bracke is ook Patrick Dewael (Open VLD) lid. Ze worden enkele keren per jaar in bilaterale gesprekken gepolst over sociaal-economische thema's, de reputatie van Telenet of media-opportuniteiten.

Telenet wil de vergoeding niet bekendmaken omdat het gaat om privégeld en niet om belastinggeld. Telenet zegt wel dat het om een vergoeding gaat die vergelijkbaar is met wat het aan consultants betaalt.

De adviesraad is een overblijfsel uit het verleden, toen de intercommunales nog in het aandeelhouderschap en in de raad van bestuur van Telenet zaten. Nu zijn die eruit en zetelt geen enkele politicus meer in de raad van bestuur.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect