Breed front tegen N-VA eist dat premier migratiepact goedkeurt

Een breed frond van meerderheids- en oppositiepartijen vraagt premier Charles Michel om het VN-migratiepact ondubbelzinnig te steunen. ©Photo News

Na het vage antwoord in de Kamer van premier Michel scherpten de meerderheidspartijen zonder de N-VA en de oppositie hun resolutie aan. Ze eisen van de eerste minister dat hij het VN-migratiepact goedkeurt.

De weinige manoeuvreerruimte die premier Charles Michel (MR) nog had, werd gisteravond in de Kamer verder ingeperkt. Nadat de premier in zijn toespraak voor het halfrond vaag was gebleven over hoe het verder moest, diende een breed parlementair front zonder de N-VA een aangescherpte resolutie in. Daarin gaf het de regering opdracht het felbetwiste VN-migratiepact zonder meer goed te keuren.

De nieuwe resolutie werd met een ruime meerderheid van 107 stemmen voor en 36 tegen aangenomen. De wisselmeerderheid bestond uit de coalitiepartners CD&V, Open VLD en de MR aangevuld met Ecolo-Groen, de sp.a, het cdH en nu ook de PS. Die laatste had zich woensdag in de commissie Buitenlandse Zaken nog onthouden toen er een wisselmeerderheid op de been werd gebracht om een resolutie goed te keuren die Michel de ruimte bood om naar Marrakesh te gaan. De Franstalige socialisten vonden die tekst toen te vrijblijvend, maar in de nieuwe aangescherpte resolutie die de regering oproept het pact ondubbelzinnig te steunen, kan de PS zich wel vinden.

Eerder op de dag had premier Michel na een geanimeerd parlementair debat verklaard dat hij ten persoonlijke titel naar Marrakesh zal gaan, waar de internationale gemeenschap maandag en dinsdag haar steun betuigt aan het VN-migratiepact. 'Ik kan er de stoel van België niet leeg laten', zei de premier. Eerder had N-VA nog eens duidelijk te kennen gegeven dat voor haar Michel niet in naam van de regering het pact kan goedkeuren.

De sp.a, Groen en het cdH namen geen vrede met het vage antwoord van de premier. PS-voorzitter Elio Di Rupo noemde Michels redenering zelfs 'onbegrijpelijk'. 'Normaal moet je in de regering een akkoord hebben, maar met de N-VA lukt dat niet. Dit is een zeer vreemde toestand.'

De oppositiepartijen die van plan waren Michel aan een wisselmeerderheid te helpen, vroegen de schorsing van het debat om zich te beraden. Ze kwamen terug met een aangescherpte resolutie waarin de regering gevraagd wordt in te stemmen met het migratiepact. Deze resolutie kreeg ook de steun van de meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en de MR. Terwijl de vorige resolutie minder ver ging, expliciteerde een amendement nu dat de regering het pact moet goedkeuren. Of dat in Marrakesh of op de VN-vergadering in New York moet gebeuren, wordt niet verduidelijkt in de tekst.

'Na deze tekst zijn er voor u geen excuses meer', zei Groen-fractieleider Kristof Calvo aan premier Michel. Sp.a-fractieleidster Meryame Kitir noemde de aangescherpte resolutie voor Michel een tweede signaal. 'Deze keer vragen we u niet alleen om naar Marrakesh te gaan, maar ook om daar in naam van ons land te gaan verkondigen dat België het pact steunt.'

Het manoeuvre maakt het moeilijk voor Michel om vaag te blijven in Marrakesh. Hij beriep zich op een mandaat van de wisselmeerderheid om 'ten persoonlijke titel' zijn steun te gaan betuigen voor het VN-pact, zonder daarbij in naam van de regering te spreken. Maar zoals CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten opmerkte, kan de premier nu 'het standpunt van ons land uitdragen'.

Het wordt uitkijken hoe de premier vandaag op het kernkabinet zal reageren op de nieuwe ontwikkelingen. Er dreigt een nieuwe clash met N-VA in de regering, want zonder steun van de N-VA heeft de premier geen mandaat van zijn regering om het pact goed te keuren.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect