Brussel doet niet-Brusselaars meer betalen voor investering in vastgoed

De Brusselse regering, met in het midden Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), bereikte afgelopen weekend een akkoord over een fiscale hervorming. ©BELGA

De Brusselse regering wil de personenbelasting en de regis- tratierechten voor Brusselaars verlagen. Ze doet dat door de woonbonus te schrappen en de onroerende voorheffing te verhogen.

De Brusselse regering bereikte afgelopen weekend een akkoord over haar begroting voor volgend jaar, en over een grote fiscale hervorming. Concreet schaft de Brusselse regering twee belastingen voor Brusselaars af: de forfaitaire gewestbelasting van 89 euro en de agglomeratietaks van 1 procent op de personenbelasting. In 2017 wordt de personenbelasting bijkomend met een half procent verlaagd.

Om die belastingverlagingen te financieren wordt de onroerende voorheffing met 12 procent verhoogd, maar de Brusselaars krijgen daarop een korting van 120 euro. Op die manier wil de Brusselse regering niet-Brusselaars meer laten bijdragen aan de financiën van de hoofdstad. 'Voor de Brusselaars komt dit netto uit op een plus', zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).

De Brusselse regering schrapt bovendien vanaf 2017 de woon- bonus, maar pakt tegelijkertijd de registratierechten aan. Veel armere Brusselaars maken nu nooit aanspraak op het fiscale voordeel omdat ze niet genoeg geld op tafel kunnen leggen voor de aankoop van een woning. Bovendien wil de Brusselse regering de exodus van de middenklasse uit Brussel tegenhouden door voordelen toe te kennen aan wie een woning in Brussel koopt om er zelf in te wonen.

Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel (Open VLD) dokterde daarom een alternatief uit. Elke koper van een eigen woning in Brussel krijgt een korting van 22.500 euro op de registratierechten. Brusselaars die een aankoop tot 500.000 euro doen, betalen namelijk op de eerste 175.000 euro geen registratierechten. Boven dat plafond gelden de gewone registratierechten. Bovendien geldt dat voordeel enkel voor de aankoop van de eerste en eigen woning. De fiscale hervorming gebeurt in twee stappen. Een deel van de maatregelen gaat volgend jaar al in, voor een ander deel is het wachten tot 2017 (lees hieronder).

De fiscale hervorming gaat nog verder. Zo blijven de dienstencheques voor de rest van de regeerperiode 9 euro kosten, maar de fiscale aftrek daalt van 30 procent naar 15 procent.

Tot slot verlaagt Vanhengel vanaf 2016 ook de schenkingsrechten op onroerende goederen. Hij neemt het systeem over dat sinds dit jaar in Vlaanderen in voege is. Vooral schenkingen van onroerend goed in rechte lijn worden fors goedkoper.

Het is nu uitkijken naar de uitwerking van een andere beslissing van de Brusselse regering. Vervoort kondigde afgelopen weekend ook een 'ongeziene rationalisering' aan van de steunmaatregelen voor de ondernemingen in Brussel. De bevoegde ministers geven daar vandaag meer toelichting over.

Negen op de tien Brusselse ondernemers gaven al aan dat ze een herziening willen van de beschik- bare economische steunmaatregelen. De Brusselse regering gaat in op die vraag, belooft Vervoort.

DE BRUSSELSE FISCALE HERVORMING IN EEN NOTENDOP

Wat verandert er in 2016?

De forfaitaire gewest- belasting van 89 euro wordt geschrapt, net als de heffing van 1 procent op de personenbelasting. De schenkingsrechten voor onroerende goederen worden verlaagd.

De onroerende voorheffing stijgt met 12 procent. Brusselaars krijgen een korting van 120 euro. De fiscale aftrek voor dienstencheques zakt van 30 procent naar 15 procent.

Wat verandert er in 2017?

Brusselaars krijgen een korting van 22.500 euro op de registratierechten. De personenbelasting wordt met een extra half procent verlaagd.

De woonbonus wordt afgeschaft.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content