'Burger zal geen cent moeten betalen voor ontmanteling kerncentrales'

Marghem verzekert dat Engie zal opdraaien voor de kosten van de ontmanteling van de kerncentrales en de berging van het kernafval. ©Photo News

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) verzekert dat de Franse energiereus Engie de kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales en de berging van het radioactief afval zal dragen.

De geplande ontmanteling van de Belgische kerncentrales en de berging van hoogradioactief afval dreigen een 'financiële atoombom' te worden, een miljardenfactuur waarvoor de belastingbetaler dreigt op te draaien. Dat is alvast de vrees van de Kamerleden Kristof Calvo (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo)

Marghem liet gisteravond in een reactie weten dat er nieuwe wetteksten klaar zijn, waarin nog meer dan al het geval was verzekerd wordt dat de vervuiler betaalt. In concreto komt het erop neer dat Engie garant staat voor de factuur. Daarover heeft Marghem discrete onderhandelingen gevoerd met de top van Engie en premier Charles Michel (MR).

Marghem ontkende dat er met Engie een afgelijnd bedrag is overeengekomen, waarvoor de energiegroep borg staat. Naar verluidt is wel sprake van een 'stabiel reglementair kader'.

Dat zou betekenen dat Engie niet zal moeten opdraaien voor bijkomende kosten, als de regelgeving wordt gewijzigd.

Het uitgangspunt voor die nucleaire kosten is 10,7 miljard euro, zoals voorzien is in het nucleair spaarpotje Synatom, maakte Marghem duidelijk. Maar wat als zou worden beslist het hoogradioactief afval geen 200 meter maar 400 meter onder de grond te bergen? Dat zou de kosten al meteen met enkele miljarden euro verhogen.

Marghem wacht nu eerst op het advies van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen, die eerder al een wetsontwerp uitwerkte om de controle op Synatom te versterken. Dat wetsontwerp blijft de basis, maar de waarborgen worden nu nog versterkt, aldus Marghem.

Omdat er maar geen schot in de zaak lijkt te komen, vrezen Calvo en Nollet dat in deze legislatuur niets meer in huis zal komen van die wettelijke garanties.

Maar Marghem ontkent dat ze dingen op de lange baan probeert te schuiven. Ze maakt zich ook sterk dat de ontmanteling van de nucleaire installaties en de opslag van het kernafval de burgers geen cent zal kosten.

De groenen willen niet dat Engie en Electrabel blijven instaan voor het beheer van de nucleaire spaarpot. De ecologisten vinden, net als Greenpeace, dat de middelen van Synatom, dat wordt beheerd door Electrabel, geleidelijk moeten worden gestort op een geblokkeerde rekening bij de Nationale Bank.

De groenen willen ook niet dat Electrabel nog uit het Synatom-potje kan putten om leningen aan zichzelf toe te kennen, zoals nu. Tot slot moeten Electrabel en Engie volgens de groenen borg staan dat er voldoende middelen zullen zijn. Volgens Nollet zal het potje van 10 miljard euro niet volstaan, maar zal al gauw 14 tot 15 miljard euro nodig zijn. 'Wij willen een nulrisico', zegt hij.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect