Chinezen hebben voetbalclub OHL nog niet binnen

©BELGAIMAGE

De voetbalclub Oud-Heverlee Leuven eist van haar Chinese kandidaat-koper bijkomende garanties voor een definitieve verkoop. De club opent ook de deur voor alternatieve kopers.

Er is nog geen doorbraak in de onderhandelingen tussen tweedeklasser OHL en de Chinese sportmarketeer Jiang Lizhang (foto) over de verkoop van de club. Dat meldt het clubbestuur. De Tijd meldde vorige maand dat beide partijen een principeakkoord hebben over een overname. De Chinese kandidaat-koper was deze week in België om de onderhandelingen persoonlijk in goede banen te leiden. Maar er werden nog geen handtekeningen gezet. De club heeft, na overleg met het stadsbestuur, nog een aantal bijkomende vragen gesteld aan de Chinezen.

'De Chinese delegatie is voortijdig vertrokken omdat het stads- bestuur een lang vastgelegde afspraak op het laatste ogenblik afzegde. Voorlopig hebben we op de gestelde vragen dan ook nog geen antwoord gekregen', luidt het. Het stadsbestuur is cruciaal voor de deal omdat Leuven 10 miljoen euro aan leningen heeft uitstaan bij de club voor het stadion.

Mocht het niet tot een akkoord komen, dan staat de club open voor alternatieve voorstellen. De clubtop had deze week nog laten weten dat er tot 30 juni exclusiviteit geldt in de gesprekken met de Chinezen. Tot dan mag de club in principe niet spreken of onderhandelen met andere partijen. 'Het blijft onze juridische plicht om hiermee door te gaan. In afwachting van het antwoord van de Chinese investeerder, hebben we beslist een aantal maatregelen te nemen als zou blijken dat de ondertekende overeenkomst niet te goeder trouw zou worden uitgevoerd.' Het clubbestuur lijkt daarmee een opening te maken voor alternatieven. Vanuit de actiegroep OHL op Dreef kwam deze week de boodschap dat een groep Vlaamse investeerders klaarstaat om een tegenbod te lanceren.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect