De pineut

De begunstigden van een levensverzekering zijn vaak de kinderen. Het standpunt van Vlabel dat zij al erfbelasting moeten betalen op de helft van de afkoopwaarde van het contract als een van beide ouders overlijdt, is gebaseerd op een letterlijke interpretatie van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Het standpunt gaat helaas voorbij aan de bedoeling van de wetgever. Het kan nooit de bedoeling zijn geweest sommen te belasten die kinderen of andere begunstigden van een levensverzekering mogelijk nooit zullen ontvangen. Dat voelt elke rechtgeaarde burger meteen aan.

Na het overlijden van een van de ouders kan er nog zoveel gebeuren. Misschien ontmoet de langstlevende ouder vroeg of laat een nieuwe partner en raakt de relatie met de kinderen 'getroubleerd'. Misschien raakt de langstlevende ouder in geldnood en ziet hij geen ander alternatief dan de polis af te kopen zodat hij over het verzekerde kapitaal kan beschikken. Er zijn dus veel situaties denkbaar waardoor de kinderen geen euro zullen ontvangen. Dat Vlabel die realiteit negeert, maakt van de kinderen de pineut.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect