Een toost op de zeedijk

De column die alle hoeken van de wetenschap verkent.

De Zandrekenaar heeft een stukje van de records brekende nazomer doorgebracht aan de kust. Aan het strand was niet veel veranderd sinds zijn vorige bezoek een klein jaar geleden. Wel veranderd was de zeedijk. Die bleek volledig heraangelegd. De oude gebarsten tegels zijn verdwenen, sierlijk gebogen plantenbakken verfraaien het uitzicht en maken het parcours interessanter voor de gocarts.

De nieuwe dijk bevindt zich op precies dezelfde plaats en is exact even hoog als de oude. Je zou nochtans denken dat het een kleine moeite is om zo'n nieuwe dijk meteen wat hoger te maken. Kwestie van alvast wat extra jaren beschermd te zijn tegen het stijgende zeeniveau.

Af en toe de dijk wat verhogen, nieuwe flatgebouwen op een wat hogere sokkel zetten, dan zou het niet zo moeilijk zijn gelijke tred te houden met het wassende water. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Vlamingen blijven koppig bouwen waar ze altijd hebben gebouwd.

Een rapport van de Verenigde Naties waarschuwt dat de opwarming van het klimaat een zeespiegelstijging van 6 tot 8 meter op termijn haast onvermijdelijk maakt. En dat is dan nog in de veronderstelling dat we snel behoorlijk doortastende maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te reduceren. Maar dat maakt allemaal geen indruk.

Akkoord, een dergelijke stijging is niet iets voor de eerste decennia. Nu stijgt het water nog maar zo'n 3 millimeter per jaar. Maar vroeg of laat zullen we de keuze moeten maken: een goed deel van West-Vlaanderen ontruimen of een acht meter hoge muur bouwen op de zeedijk. Je kan je ze voorstellen wat een zekere graaf en kustburgemeester van die opties vindt. Die zou wellicht liever gewoon in de stijl van koning Knoet tegen de zee zeggen dat ze haar plaats moet kennen.

Wetenschappelijke rapporten over de stijging van het zeeniveau volstaan duidelijk niet om de Vlaming tot actie te bewegen. Maar misschien lukt het een ander wetenschappelijk rapport wel.

Onderzoekers uit China, Mexico, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk voorspellen in het jongste nummer van het vakblad Nature Plants dat de opwarming van het klimaat wereldwijd de oogst van gerst bedreigt, en dus ook de productie van bier. Dat zal leiden, verwachten ze, tot scherpe prijsstijgingen voor het gerstenat. Van drie maal tot zelfs acht maal duurder, gecorrigeerd voor de inflatie.

En er is geen sprake van dat boeren, aangemoedigd door de hoge prijzen, meer gerst zouden gaan verbouwen, want de schaarse grond zal evenzeer in trek zijn voor alle andere soorten gewassen, die ook veel duurder worden. Als essentiële gewassen zoals tarwe en rijst voorrang krijgen, dreigen luxeproducten als bier astronomisch veel duurder te worden.

Of betekent dat gewoon dat het dan afgelopen is met de frigoboxtoeristen die met een blik bier op de verhoogde zeedijk van Knokke komen zitten?

* Steven Stroeykens, schrijver, wetenschapsjournalist, fysicus en blogger op zandrekenaar.be

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect