'Eerst een halfuurtje vergaderen en dan eens goed gaan eten'

Publipart is geen alleenstaand geval in Vlaanderen. De vzw CEVI is niets meer dan een beleggings- club en telt maar één personeelslid, maar biedt wel 48 betaalde postjes aan 38 politici.

Mei 2015. In een bijzaaltje van restaurant Renard in Beervelde stromen de bestuurders van de vzw CEVI toe. Een daarvan is Steven Vromman, toen nog gemeenteraadslid voor Groen in Gent. 'Het was mijn eerste vergadering. Ik vroeg wat de vzw precies doet. Het antwoord was een ingewikkeld verhaal: dat een en ander historisch zo was gegroeid en dat er nu vooral belegd werd met middelen van gemeenten.'

Een halfuur later is de vergadering afgelopen, waarna een uitgebreid diner volgt. 'Ik kreeg voor die ene bestuursvergadering een zitpenning van 402,65 euro. Daar ging 108,13 euro voorheffing af en een afdracht voor de partij van 80,53 euro.' Het was de laatste keer dat Vromman deelnam aan een bijeenkomst van CEVI. 'Ik vond dat mijn toegevoegde waarde er compleet onbestaande was. Dus ben ik niet meer opgedaagd.'

De 56-jarige Vromman - bekend als de Low Impact Man die ijvert voor een energiebesparende levensstijl - was per toeval bij CEVI verzeild geraakt. 'Als verkozen gemeenteraadslid van Gent kreeg ik een Excel-lijst met enkele honderden politieke zitjes onder de neus die onder de coalitie verdeeld moesten worden. Mijn naam werd bij de vzw CEVI gezet, omdat ik al eerder was aangewezen om te zetelen in Digipolis, een intergemeentelijk platform voor informatica.'

Het duurde niet lang voor Vromman doorhad dat de vzw eigenlijk niets meer is dan een veredelde beleggingsclub, met 12 miljoen euro onder beheer. Geld dat wordt toevertrouwd aan financiële instellingen zoals Candriam en BNP Paribas Fortis (intussen vervangen door KBC). Waar dat geld vandaan kwam? Daarover kreeg hij geen duidelijkheid.

In werkelijkheid kreeg de vzw CEVI eind jaren 90 zo'n 18 miljoen euro in handen toen de IT-activiteiten van de vzw werden afgesplitst in de naamloze vennootschap CEVI, met het Gemeentekrediet (nu Bel- fius) als hoofdaandeelhouder. Steden, gemeenten, provincies en OCMW's konden vanaf dan bij de vzw CEVI rekenen op een korting als ze voor IT-projecten aanklopten bij de vennootschap CEVI.

Het ultieme middel tot klantenbinding, zo bleek. In 2003 werden de informatica-afdelingen van het Gemeentekrediet, dat intussen Dexia was geworden, onder één koepel samengebracht met de activiteiten van de nv CEVI. Die kreeg de naam Adinfo. In 2010 verkocht Dexia zijn belang in de groep aan het bedrijf Network Research Belgium (NRB), dat vandaag gecontroleerd wordt door de verzekeraar Ethias en de Waalse PS-holding Publifin.

De opbrengsten uit de beleggingsportefeuille van de vzw CEVI dienen tot op vandaag om de korting aan lokale besturen te financieren. Meer dan dat doet de vzw niet. Het bewijs: er staat slechts één personeelslid op de loonlijst. Toch zijn er bij de vzw niet minder dan 38 lokale politici actief die samen 48 betaalde zitjes vullen, goed voor 50.000 tot 60.000 euro aan zitpenningen op jaarbasis.

Renaat Landuyt (sp.a), de burgemeester van Brugge en ondervoorzitter van de vzw CEVI, ontkent dat de vzw niets om het lijf heeft. 'We zijn zowel controleur als aandeelhouder van alle activiteiten die zich onder de IT-groep bevinden', zegt hij. 'Maar ik geef toe: hier wordt een pak geld van de gemeenten belegd. Je kunt je inderdaad de vraag stellen of dat geld niet beter besteed kan worden. Beschouw het als een oorlogskas. U moet er niets verdachts achter zoeken. Dat geld zit niet verborgen, we morsen er niet mee en we strooien het ook niet rond. We beheren het zo goed mogelijk.'

Op de vraag of daarvoor een raad van bestuur van 38 leden nodig is, samen met een directiecomité van vijf en een college van vijf commissarissen, antwoordt hij: 'Je kunt daarover discussiëren. Ons doel is om de aangesloten gemeenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Het directiecomité waarin ikzelf en vier andere politici zetelen, is nodig om het overleg met de hele groep te voeren. Zoiets kan je niet doen met 38 bestuurders.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content